Μαθητικός Διαγωνισμός 2020 – Φόρμα συμμετοχής

Οι συμμετοχές υποβάλλονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της τάξης, τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Κάθε συμμετοχή υποβάλλεται και αξιολογείται μεμονωμένα. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι απαραίτητη για κάθε συμμετοχή ξεχωριστά.

Μαθητικός Διαγωνισμός 2020: «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη - Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε»

 • Στοιχεία Σχολείου

 • Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου εκπαιδευτικού / γονέα ή κηδεμόνα

 • Στοιχεία συμμετοχής

 • Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, πατήστε enter στο τέλος του κάθε ονόματος ώστε να εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή.
 • Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα; Τι θα θέλατε να προσθέσετε για τη δημιουργική διαδικασία που ακολουθήσατε και τον διάλογο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέματος; Θα θέλατε να μοιραστείτε κάτι άλλο ή να στείλετε κάποιο μήνυμα με το έργο σας;
 • Ανεβάστε εδώ το έργο σε μορφή .pdf, .jpeg, ή .png (για κείμενα, αφίσα, ζωγραφική ή κόμικ)

  Μπορείτε να ανεβάσετε έως 4 διαφορετικά αρχεία του ίδιου έργου, αν είναι απαραίτητο
 • Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
  Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
 • Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
  Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
 • Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
  Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
 • Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
  Accepted file types: pdf, jpg, jpeg, png.
 • Ανεβάστε εδώ το έργο σε μορφή βίντεο .mp4

  Το αρχείο πρέπει να είναι σε format .mp4 και κατά προτίμηση σε ποιότητα HD (High Definition) και ανάλυση 1280/720p. Η διάρκεια του βίντεο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα λεπτό και το συνολικό του μέγεθος τα 64mb.
 • Accepted file types: mp4.
  Accepted file types: mp4.
 • Τελικός έλεγχος & υποβολή της συμμετοχής

 • Πριν υποβάλετε τη συμμετοχή, βεβαιωθείτε ότι πληροί όλους τους όρους, όπως έχουν ορισθεί για κάθε μια κατηγορία. Οι συμμετοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον Διαγωνισμό, δεν θα μπορέσουν να αξιολογηθούν από την Επιτροπή.