'
;

Προστατεύουμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

  • Παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και εξειδικευμένο προσωπικό για να ενισχυθούν τα εθνικά συστήματα και η τεχνογνωσία στους τομείς του ασύλου, της υποδοχής και της εύρεσης λύσεων για τους πρόσφυγες.
  • Παρέχουμε νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μέσω εταίρων ενώ στηρίζουμε τις αρχές ασύλου να βελτιώσουν την ποιότητα της διαδικασίας ασύλου.
  • Εγείρουμε στις αρχές και σε άλλους σημαντικούς φορείς καίρια ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τα δικαιώματα και την ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με σκοπό την προώθηση αλλαγών σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής.

Δείτε Σχετικά: