Diljem svijeta raseljavanjem je pogođeno više od 70 milijuna ljudi, Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice poziva na veću solidarnost

© UNHCR/Vincent Tremeau

Broj ljudi koji bježe od rata, proganjanja i sukoba 2018. godine premašio je 70 milijuna. Riječ je o najvećemu broju koji je UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, zabilježio u gotovo 70 godina.

Podaci iz UNHCR-ova godišnjega izvješća Globalna kretanja, koje je objavljeno danas, pokazuju da je u ovome trenutku prisilno raseljeno gotovo 70,8 milijuna osoba. Ako taj broj stavimo u kontekst on je dvostruko veći nego prije 20 godina, odnosno za 2,3 milijuna veći nego prije godinu dana i odgovara broju stanovnika zemlje koja bi se se po veličini nalazila između Tajlanda i Turske.

Podatak o 70,8 milijuna predstavlja konzervativnu procjenu, posebno s obzirom na činjenicu da se venezuelska kriza još uvijek samo djelomično ogleda u tome broju. Od 2015. godine Venezuelu je, prema podacima država koje su ih primile, sveukupno napustilo otprilike 4 milijuna stanovnika, što tu zemlju čini jednim od najvećih svjetskih žarišta raseljavanja u novije vrijeme. Iako je većina u  potrebi za međunarodnom izbjegličkom zaštitom, dosad ih je tek otprilike pola milijuna službeno zatražilo azil.

„Ovi nam podaci pružaju dodatnu potvrdu o dugotrajnu porastu broja osoba koje trebaju zaštitu od rata, sukoba i proganjanja. Iako se govorom o izbjeglicama i migrantima često nastoje stvoriti podjele, svjedočimo i izrazima velikodušnosti i solidarnosti, posebno u zajednicama koje su same domaćini velikome broju izbjeglica. Usto imamo prilike svjedočiti dosad neviđenu angažmanu novih dionika, uključujući dionike u razvoju, privatna poduzeća i pojedince, koji nije puki odraz, nego i utjelovljenje samoga duha Globalnoga kompakta o izbjeglicama“, rekao je Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi. „Moramo nastaviti graditi na temeljima koji su postavljeni tim pozitivnim primjerima i udvostručiti izraze solidarnost s tisućama nevinih ljudi koji su svaki dan prisiljeni bježati iz svojih domova.“

Iza podatka o 70,8 milijuna osoba koji se navodi u izvješću Globalna kretanja kriju se tri glavne skupine. U prvu od njih ubrajaju se izbjeglice, odnosno pojedinci koji su prisiljeni pobjeći iz svoje zemlje zbog sukoba, rata ili proganjanja. Broj izbjeglica diljem svijeta 2018. godine dosegao je 25,9 milijuna, što je 500.000 više nego 2017. godine. Tim brojem obuhvaćeno je i 5,5 milijuna palestinskih izbjeglica koje su pod skrbi Agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.

U drugu se skupinu ubrajaju tražitelji azila, pojedinci koji se nalaze izvan svoje zemlje porijekla i uživaju međunarodnu zaštitu, ali još uvijek čekaju da njihovi zahtjevi za izbjeglički status budu riješeni. Krajem 2018. godine na svijetu je bilo 3,5 milijuna tražitelja azila.

Trećom i najvećom skupinom, koja broji 41,3 milijuna, obuhvaćene su osobe koje su raseljene unutar granica svoje vlastite zemlje pa pripadaju u kategoriju interno raseljenih osoba (IRS).

Sveukupni porast broja raseljenih osoba nastavio je premašivati brzinu kojom se pronalaze rješenja za novoraseljene osobe. Najbolje rješenje za izbjeglice jest mogućnost dobrovoljnog, sigurnog i dostojanstvenog povratka kući. Ostala rješenja uključuju integraciju u zajednicu domaćina ili preseljenje u treću zemlju. Međutim 2018. godine preseljeno je samo 92.400 izbjeglica, što je manje od 7 posto osoba koje čekaju preseljenje. Otprilike 593.800 izbjeglica uspjelo se vratiti kući, dok je 62.600 steklo državljanstvo države u kojoj su se integrirali.

„U svakoj izbjegličkoj situaciji, ma gdje se ona odvijala i ma kako dugo trajala, treba se ustrajati na važnosti pronalaska rješenja i uklanjanja prepreka kako bi se ljudi mogli vratiti svojim kućama“, rekao je Grandi. „Posao koji UNHCR neprestano odrađuje složen je te zahtijeva suradnju svih država usmjerenu na zajedničko dobro. Riječ je o jednome od najvećih izazova našega vremena.“

 

****

 

Globalna kretanja 2018. godine – 8 činjenica o izbjeglicama koje trebate znati

  • DJECA: Svaka druga izbjeglica 2018. godine bila je dijete, a velik dio te djece (111,000) bila su sama bez pratnje obitelji.
  • MALA DJECA: Uganda je izvijestila kako je 2.800 djece izbjeglica, koja imaju pet godina ili manje, samo ili odvojeno od svojih obitelji.
  • URBANA POJAVA: Ako ste izbjeglica, izglednije je da ćete živjeti u gradu (61 %) nego u ruralnome području ili kampu.
  • SIROMAŠNI I BOGATI: Zemlje s visokim dohotkom u prosjeku pružaju utočište za 2,7 izbjeglica na 1.000 stanovnika. Zemlje sa srednjim i niskim dohotkom u prosjeku su domaćini 5,8 izbjeglica. Najsiromašnije zemlje domaćini su trećini svih izbjeglica na svijetu.
  • LOKACIJA: Oko 80 % izbjeglica živi u zemljama koje graniče s njihovom zemljom porijekla.
  • TRAJANJE: Gotovo četiri od pet izbjeglica raseljeno je najmanje pet godina. Jedna od pet izbjeglica raseljena je 20 godina ili dulje.
  • NOVI TRAŽITELJI AZILA: Najveći broj novih zahtjeva za azil 2018. godine podnijeli su Venezuelci (341.800).
  • UČESTALOST: U izbjeglice, tražitelje azila i interno raseljene osobe danas se ubraja 1 od svakih 108 osoba na svijetu. Prije deset godina u jednu od tih skupina ubrajala se 1 od svakih 160 osoba.

 

****