'
;

Partneri iz privatnog sektora

 

UNHCR blisko surađuje s privatnim sektorom u Hrvatskoj te s poslovnim udruženjima poput Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Kroz suradnju s privatnim sektorom otvaramo prilike za zapošljavanje izbjeglica, njihovo ekonomsko osnaživanje, kao i prilike za olakšano uključivanje izbjeglica u društvo.

Partnerstva nam također pomažu da ojačamo uključenost najšireg kruga dionika u inicijative lokalnih zajednica i promoviranje pozitivnih pristupa integraciji i tolerancije.

Posebno smo zahvalni našim partnerima koji su prepoznali kako potrebe tako i potencijal prisilno raseljenih osoba te zajedno s nama rade na njihovom uključivanju u svoje radne okoline ili nam pomažu kroz inicijative društveno odgovornog poslovanja kroz donacije i na druge načine.