Partnerske oganizacije civilnog društva

 

UNHCR održava strateška partnerstva s više od 900 partnera diljem svijeta, uključujući organizacije civilnog društva. Oko 40 posto naših godišnjih aktivnosti povjeravamo partnerima za provedbu programa ili projekata koji osiguravaju zaštitu i rješenja za prisilno raseljene i osobe bez državljanstva.

U Hrvatskoj UNHCR blisko surađuje sa šest nacionalnih partnerskih organizacija civilnog društva te jednom udrugom koju su osnovale i vode izbjeglice.

 

Hrvatski Crveni križ (HCK) je partner UNHCR-a u Hrvatskoj od 2003.g. HCK kao partner UNHCR-a pruža izbjeglicama psihosocijalnu i drugu integracijsku podršku. HCK također pruža psihosocijalnu podršku tražiteljima azila u detenciji i podržava UNHCR-ovo praćenje uvjeta prihvata prisilno raseljenih osoba. Mobilni tim HCK-a redovito posjećuje djecu bez pratnje pružajući im psihosocijalnu podršku te osnažujući njihove skrbnike u izradi individualnih planova skrbi u skladu s najboljim interesom djeteta.

 

Hrvatski pravni centar (HPC) od 2003. godine kao partner UNHCR-a provodi projekt pravne podrške tražiteljima azila i izbjeglicama. Pravnici HPC-a podržavaju pristup sustavu azila pružanjem informacija o postupku azila putem 24/7 hotline-a. HPC također pruža pravno savjetovanje izbjeglicama s privremenom zaštitom, te izbjeglicama pod međunarodnom zaštitom tijekom cijelog procesa integracije. HPC također podržava aktivnosti UNHCR- a u jačanju kapaciteta  donositelja odluka u postupku azila i sudaca.

 

Projekt građanskih prava (PGP) partner je UNHCR-a na pitanjima bezdržavljanstva od 2017.g. PGP pruža primarnu i sekundarnu pravnu pomoć osobama bez državljanstva i onima koji su u opasnosti od gubitka državljanstva kako bi regulirali svoj status i ostvarili pristup pravima i uslugama. PGP podržava provedbu UNHCR-ove globalne kampanje #IBelong (#Pripadam) koja pruža okvir za zagovaranje okončanja bezdržavljanstva u svijetu do 2024.g.

 

JFF/Festival tolerancije partner je UNHCR-a od 2018. UNHCR i JFF surađuju s osnovnim i srednjim školama na promicanju obrazovanja o izbjeglicama. Od 2021. godine učenicima i nastavnicima diljem Hrvatskedostupna je i zajednički razvijena obrazovna online platforma “Dijalogija” kao repozitrorij edukativnih materijala o izbjeglicama. Partnerstvo također uključuje aktivnosti podizanja svijesti s lokalnim zajednicama i javnošću kroz kreativnu upotrebu umjetnosti u javnom prostoru te rad s medijima na izvještavanju o uključivanju izbjeglica u društvo. Dok je dugogodišnja suradnja između Festivala tolerancije i UNHCR-a usmjerena na suzbijanje ksenofobije i općenito promicanje pozitivnih narativa o izbjeglicama, kao partner UNHCR nije ni na koji način uključen u odabir filmova niti partnerstvo uključuje podršku sadržaju ili porukama filmova.

 

Udruga Mi od 2016.g. u partnerstvu s UNHCR-om provodi projekt “Izgradnja društva dobrodošlice”, podržavajući različite aspekte integracije izbjeglica. Udruga Mi razvila je i održava web platformu o integraciji izbjeglica u Hrvatskoj. Portal služi kao središnji repozitorij relevantnih materijala vezanih uz uključivanje izbjeglica u društvo i pruža informacije o različitim aspektima integracije namjenjene stručnjacima uključenima u proces integracije, javnosti i akademskoj zajednici. Od 2022. godine Udruga Mi koordinira terenske aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva i inicijativa koje podržavaju uključivanje izbjeglica iz Ukrajine u šest lokalnih zajednica diljem zemlje.

 

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) partner je UNHCR-a od 2022.g. UNHCR u partnerstvu s JRS radi na tri ključna prioritetna područja: potpori pri zapošljavanju izbjeglica, podizanju javne svijesti o izbjeglicama te prušanju potpore radu organizacija koje vode izbjeglice. U partnerstvu s JRS-om, UNHCR osigurava učenje hrvatskog jezika, strukovno osposobljavanje te osnažuje izbjeglice da pronađu i ostanu na poslu putem ciljane psihosocijalne podrške. JRS također podržava UNHCR-ove obrazovne aktivnosti u školama diljem zemlje, promičući toleranciju i uključivanje izbjeglica u društvo te surađuje sa “Svojom”, udrugom koju vode izbjeglice u Hrvatskoj.

Od 2022. godine UNHCR podržava rad prve (i zasad jedine) izbjegličke organizacije u Hrvatskoj, Udruge “Svoja” koju su osnovale žene izbjeglice iz Ukrajine promičući ekonomsko osnaživanje izbjeglica i pružajući podršku u pronalaženju posla za izbjeglice.