Štitimo ljudska prava

Ljudi prisiljeni na bijeg često su lišeni temeljnih ljudskih prava. UNHCR zagovara i surađuje s vladama na jačanju zakona i osiguravanju da prisilno raseljene osobe i osobe bez državljanstva imaju pristup osnovnim pravima i uslugama.

Građani obično traže od vlastite vlade jamstvo ljudskih prava i fizičke sigurnosti. Kad su ljudi prisiljeni pobjeći, to je često zato što se više ne mogu osloniti na svoju vladu da ih zaštiti – ili zato što ih vlastita vlada proganja. Mogu biti lišeni temeljnih ljudskih prava u domovini, tijekom bijega na sigurno i dok su izbjegli.

UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, radi na poboljšanju zakona, propisa, politika i praksi kako bi se osiguralo da se s prisilno raseljenim osobama i osobama bez državljanstva postupa pravično i da imaju dostojanstven pristup pravima i uslugama, uključujući pravo na traženje sigurnosti, pravo na zdravstvenu skrb i pravo na državljanstvo.