UNHCR u Hrvatskoj

 

UNHCR u Hrvatskoj djeluje od 1991.g. Naše su aktivnosti tijekom više od tri desetljeća mijenjale svoj opseg i prirodu te uključivale ili uključuju zaštitu izbjeglica, tražitelja azila, povratnika i osoba bez državljanstva i onih koju su u riziku da ostanu bez državljanstva.

Programi koje danas provodimo izravno i u partnerstvu s organizacijama civilnog društva uključuju:

  1. Sustav azila: UNHCR monitorira sustav azila i podržava vladu u osiguravanju pravičnih i učinkovitih postupaka, uključujući izgradnju kapaciteta, komentiranje zakona o azilu i dijeljenje informacija i smjernica o zemljama podrijetla.
  2. Integracija: kako bismo dodatno osnažili uključivanje izbjeglica u društvo, UNHCR sudjeluje u vladinoj Radnoj skupini za integraciju, koja razvija nacionalne integracijske akcijske planove. Kako bismo osigurali dodatnu podršu intgraciji, UNHCR surađuje s lokalnim vlastima, civilnim društvom i partnerima iz privatnog sektora kao što je IKEA, te podupire participativne pristupe.
  3. Komunikacija sa zajednicama: UNHCR daje informacije izbjeglicama putem svoje web stranice HELP, društvenih mreža te tijekom redovitih terenskih posjeta. Osim toga, tri dežurne besplatne telefonske linije također pružaju informacije prisilno raseljnenim i osobama bez državljanstva.
  4. Zaštita djece: UNHCR sudjeluje u radu vladinog Povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje i zalaže se za poboljšane uvjete prihvata za djecu, uključujući za alternativni smještaj i skrb.
  5. Rodno uvjetovano nasilje: UNHCR radi s vladom na jačanju kapaciteta i širenju informacija o sigurnom otkrivanju i putevima upućivanja za preživjele rodno uvjetovanog nasilja te prevenciji seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i trgovine ljudima.
  6. Zagovaranje: UNHCR surađuje s vladom, civilnim društvom, akademskom zajednicom, međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom u promicanju prava prisilno raseljenih i osoba bez državljanstva kroz zagovaranje, potporu izmjenama zakonodavnog okvira te suradnju s lokalnim i nacionalnim akterima.
  7. Podizanje svijesti: UNHCR promiče toleranciju, uključenost i podiže svijest javnosti o pitanjima zaštite izbjeglica. UNHCR nastoji potaknuti javi dijalog kreativnom uporabom umjetnosti, uključujući organiziranje izložbi, filmskih projekcija i drugih javnih događaja. UNHCR također potiče interes za pitanja vezana uz zaštitu izbjeglica u školama.
  8. Bezdržavljanstvo: Hrvatska je pristupila objema konvencijama UN-a o bezdržavljanstvu. 2020.g. UNHCR je objavio nacionalnu analizu pravnog okvira za apatridnost, pozivajući između ostalih mjera na uspostavu nacionalnog postupka za utvrđivanje bezdržavljanstva. UNHCR pruža besplatnu pravnu pomoć osobama bez državljanstva i onima koji su u opasnosti od apatridije kako bi im pomogao regulirati svoj boravak, dobiti dokumentaciju i pristup pravima i uslugama. UNHCR također održava obuku za vladine službenike o pitanjima koja se odnose na bezdržavljanstvo.

Predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj, Anna Rich, zajedno pravobraniteljicom za djecu, zamjenicom pučke pravobraniteljice, zamjenikom gradonačelnika Grada Zagreba i ravnateljicom Festivala tolerancije na otkrivanju murala posvećenog izbjeglicama u centru Zagreba u ožujku 2023. Foto: ©UNHCR/J.Kapic

 

U lipnju 2023.g., zahvaljujući velikodušnoj IKEA-inoj donaciji, izbjeglice s invaliditetom iz Ukrajine smještne u Centru za pružanje usluga u zajednici u Jaškovu dobile su priliku svoj privremeni smještaj učiniti novim domom. Foto: ©UNHCR