UNHCR izdao preporuke kako bi 2020. bila godina promjena u zaštiti izbjeglica u EU

UNHCR hrvatskom i njemačkom predsjedanju Vijećem EU predlaže istinski zajednički i ostvariv sustav azila uz podjelu odgovornosti i solidarnost s državama unutar i izvan EU koje pružaju utočište velikom broju izbjeglica

UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, objavila niz ambicioznih, ali dostižnih preporuka za hrvatsko i njemačko predsjedanje Vijećem Europske unije (EU) 2020.g. Upravo navedena predsjedanja i predviđeni Pakt o migracijama i azilu predstavljaju jedinstvene prilike za bolju zaštitu prisilno raseljenih osoba i osoba bez državljanstva u Europi i izvan nje, kao i za podršku državama koje primaju izbjeglice.

 “Ulaskom u novo desetljeće, i gradeći na uspjehu Globalnog izbjegličkog foruma, EU tijekom nadolazećih predsjedanja može 2020. učiniti godinom promjena za snažniju zaštitu izbjeglica,” rekao je Gonzalo Vargas Llosa, UNHCR-ov regionalni predstavnik za odnose sa EU.

UNHCR-ove preporuke predlažu istinski zajednički i ostvariv sustav azila unutar EU kroz održivu reformu i revitalizaciju financijske podrške zemljama koje pružaju utočište izbjeglicama izvan EU. Unutar EU treba uspostaviti pravične i brze azilne postupke kako bi se brzo moglo utvrditi kome je potrebna međunarodna zaštita, a kome nije. Osobama koje udovoljavaju uvjetima za odobravanje zaštite treba u kratkom roku dodijeliti status i pružiti im podršku u integraciji. Onim osobama koje ne udovoljavaju uvjetima za niti jedan oblik zaštite treba pomoći oko povratka.

Potrebna je podjela odgovornosti s državama članicama EU koje se nose s neproporcionalno velikim brojem zahtjeva za azilom kako bi se osigurao istinski zajednički i ostvariv sustav azila. UNHCR potiče države predsjedateljice da nastave rad na učinkovitim mehanizmima solidarnosti, uključujući kroz programe premještanja dajući prednosti očuvanju jedinstva obitelji.

“Posljednje desetljeće bilo je obilježeno prisilnim raseljavanjem ljudi. Novo desetljeće može, odnosno mora biti ono koje će ponuditi rješenje,” dodao je Gonzalo Vargas Llosa. “Pomažući zemlje izvan EU koje primaju velik broj izbjeglica, EU također može pomoći izbjeglicama da ponovno izgrade svoje živote, a ne samo preživljavaju.”

Dodatna financijska pomoć je također potrebna budući da se 85 posto izbjeglica nalazi u susjednim zemljama i zemljama u razvoju, a ne u EU. UNHCR poziva zemlje predsjedateljice da osiguraju povećano i raznolikije financiranje, uključujući financiranje razvojne suradnje, kako bi se dodatno pomoglo zemljama koje pružaju zaštitu velikom broju izbjeglica i izbjeglicama da ponovno izgrade svoje živote. Novi proračun EU (Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027.) je ključna prilika za EU da pokaže globalnu solidarnost s prisilno raseljenim osobama i zemljama u kojima se nalaze.

UNHCR je spreman podržati hrvatsko i njemačko predsjedanje, EU i njezine države članice u njihovim naporima za veću solidarnosti sa izbjeglicama i državama u kojima se nalaze – unutar EU i diljem svijeta.

UNHCR-ove preporuke hrvatskom i njemačkom predsjedanju Vijećem EU dostupne su ovdje.

ZA VIŠE INFORMACIJA MOŽETe KONTAKTIRATI:

U Berlinu: Chris Melzer, [email protected] , +49 151 706 660 13

U Bruxellesu: Maeve Patterson, [email protected] , +32 (0)470 99 54 35

U Zagrebu: Jan Kapic, [email protected] , +385 911 150 115