© UNHCR/C. Graham

Interno raseljene osobe su one osobe koje nisu prešle međunarodnu granicu kako bi pronašle utočište, već su ostale u svojim matičnim zemljama. Čak i ako su pobjegle iz sličnih razloga kao i izbjeglice (zbog oružanog sukoba, općeg nasilja, kršenja ljudskih prava), raseljene osobe pravno ostaju pod zaštitom svoje države te kao građani zadržavaju sva svoja prava i zaštitu prema međunarodnom pravu ljudskih prava i međunarodnom humanitarnom pravu. Tijekom sukoba iz devedesetih, Republika Hrvatska je pružila zaštitu za više od pola milijuna interno raseljenih osoba.

___________________

Internally Displaced Persons

Internally Displaced Persons, or IDPs, are displaced people who have not crossed an international border to find sanctuary but have remained inside their home countries. Even if they have fled for similar reasons as refugees (armed conflict, generalized violence, human rights violations), IDPs legally remain under the protection of their own government and as citizens, they retain all of their rights and protection under both human rights and international humanitarian law. During the conflict in the nineties, the Republic of Croatia protected more then half a million of Internally Displaced Persons.