Ljudske priče

U pozadini svih izvješća i statistika o izbjeglicama, tražiteljima azila, interno raseljenim osobama i apatridima nalaze se stvarni ljudi sa često zastrašujućim pričama o patnji i gubitku, kao i o nadi i ambiciji. UNHCR vjeruje da je njihovim glasovima potrebno osigurati platformu i – kad se ne riskira njihova sigurnost – dati lice milijunima ljudi o kojima skrbi. Najbolji način razumijevanja patnje drugih je saslušati njihove priče o poteškoćama, hrabrosti, borbi i upornosti.

Stranica 1 od 3