הודעות לעיתונות

הודעות לעיתונות בישראל

ישראל: הושק גוף חדש למתן מעמד לפליטים

הודעה לעיתונות | 25 בינואר 2002 | UNHCR

מבחר הודעות לעיתונות מן המאגר העולמי בתירגומן לעברית

מסיבות עיתונאים ושאלות ותשובות