מן העיתונות

הניוזפיד כולל מבחר כתבות שפורסמו בעיתונות הארצית והעולמית אודות מבקשי מקלט, פליטים וסוגיות ההגנה בישראל. הכתבות הנבחרות ומובאות כאן פורסמו על ידי מקורות שונים והן אינן משקפות בהכרח את דעותיה של נציבות האו”ם לפליטים. יחד עם זאת, כתבות אלה משקפות עמדות ופרשנויות שונות למצב ומהוות משאב חשוב נוסף המאפשר למידה על סביבת ההגנה של מבקשי המקלט והפליטים בישראל, בחלוקה על פי שנים.