עבודתנו עם שותפים

נציבות האו"ם לפליטים החלה לשתף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים בעולם כבר בתחילת שנות ה -50' כאשר סייעה לאלו הנעקרו בכוח מביתם, ובמקביל כ- 100 חברות התנדבותיות מקומיות ובינלאומייות סייעו לפליטי מלחמת העולם השנייה ברחבי אירופה.

בשנותיה הראשונות, התמקדה נציבות האו"ם לפליטים בעבודה משפטית יותר מאשר בעבודה מבצעית. עבודתה הסתמכה על סיוע ומימון מממשלות והקמת ארגונים לא-ממשלתיים למתן סיוע ותיקצוב. בתחילת שנות ה-90' הבינה נציבות האו"ם לפליטים כי היקף האתגרים העולמיים עלה על יכולות התגובה הקיימת לארגון. עקב הצרכים הגוברים של אוכלוסיות היעד אשר בתחום אחריותה של נציבות האו"ם לפליטים, מסגרת לשיתוף פעולה נוסדה בין זו האחרונה לבין מאות הארגונים הלא-ממשלתיים עמם עובדת נציבות האו"ם לפליטים ברחבי העולם.

מאז 2008, עובדת נציבות האו"ם לפליטים בשיתוף פעולה עם אירגונים לא ממשלתיים בעלי מיקוד מיוחד במבקשי מקלט ופליטים. כיום, עבודתה של נציבות האו"ם לפליטים מסתמכת על סיוע מאירגונים לא ממשלתיים המיישמים מגוון רחב של פרוייקטים, כולל חלוקת סיוע, הגנה משפטית, זכויות עובדים, סינגור, שירותי בריאות, תמיכה פסיכו-סוציאלית, תזונה, טיפול בילדים, סוגיות הקשורות למגדר, שיקום ותוכניות לימודיות לבגירים. פיתוח שותפויות חזקות עם עוד ועוד ארגונים לא ממשלתיים מקומיים מהווה מאפיין מרכזי בדרך העבודה של נציבות האו"ם לפליטים בשנים האחרונות.  

להלן פרטיהם של כמה מן הארגונים עמם עובדת נציבות האו”ם לפליטים בשיתוף פעולה להשגת מטרות ההגנה וקידום פתרונות:

ארגון א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל) הוקם בשנת 2007 למטרות סיוע לפליטים ומבקשי מקלט והוא עוסק בקידום מדיניות לשינוי חברתי, העצמה קהילתית ותמיכה פסיכו-סוציאלית.

נציבות האו"ם לפליטים תומכת בתכנית הפסיכו-סוציאלית של א.ס.ף, הכוללת טיפול פרטני וקבוצתי. התכנית, המתמקדת באוכלוסיות הפגיעות ביותר בקרב מבקשי המקלט, (ביניהן בעלי מוגבלות, בעלי מחלות פיזיות או נפשיות ,קרבנות עינויים, אמהות חד הוריות וכד'), מעניקה סיוע כלכלי צנוע לכמה מן המקרים הפגיעים ביותר ומסייעת לאוכלוסיות אלה להתחיל את חייהן מחדש בכבוד, תוך קידום יכולתן לחיות באופן עצמאי .בנוסף, מרכז התמיכה והסנגור של עמותת א.ס.ף מספק צוות מקצועי ומתנדבים המסייע בהערכת צורכיהם של הפונים, מספק מידע על זכויותיהם בישראל, שירותים נגישים, הפניות לגופים המטפלים ובמקרה הצורך, צירופם לאחת מקבוצות התמיכה הפסיכו-סוציאליות של א.ס.ף. זאת ועוד, א.ס.ף מקיים פעילויות קבועות לקטינים בלתי מלווים ולבני נוער פליטים.

 

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים (ARDC) הוא ארגון לא ממשלתי אשר צמח מתוך הקהילה עצמה והוקם על ידי פליטים אפריקאים ואזרחים ישראלים בשנת 2004, על מנת לספק שירותים וסיוע הומניטרי למבקשי המקלט והפליטים בישראל. עבודת המרכז כוללת: חינוך למבוגרים, פיתוח והעצמה קהילתית, קידום מדיניות והעלאת מודעות. 

 כיום, תומכת נציבות האו"ם לפליטים במרכז לקידום פליטים אפריקאים המסייע הן במתן גישה להשכלה גבוהה. מטרת תכניות החינוך של המרכז היא העצמה של פליטים ומבקשי מקלט. התכנית מציעה שירותים חינוכיים וסיוע בהנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובנוסף שיעורי שפות והכשרות מקצועיות. בנוסף, המרכז לקידום פליטים אפריקאיים מסייע לאריתראים וסודאנים להגיש בקשות לתכניות חסות (sponsorship programs) במדינות שלישיות.

מוקד הסיוע לפליטים ומהגרים הוקם בשנת 1998. המוקד, שבעבר היה מוכר גם בשם 'מוקד הסיוע לעובדים זרים', מתמחה בסיוע משפטי, שירותים משפטיים ופרה-משפטיים, פיקוח על מתקני כליאה, קידום חקיקה וקידום מדיניות ציבורית עבור פליטים ומבקשי מקלט (תכניות נוספות של המוקד מתמקדות בעובדים זרים, לחימה בסחר בבני אדם, חינוך והסברה לציבור הישראלי). נציבות האו"ם לפליטים עובדת עם המוקד ותומכת בעבודת 'המרכז לטיפול במשברים' במסגרתו פועלים מוקד טלפוני ושעות קבלת קהל חמישה ימים בשבוע, בהן צוות המוקד מספק ייעוץ, מידע ותמיכה פרה-משפטית ל- 2000 מבקשי מקלט בשנה.

 צוות עובדי ומתנדבי המוקד מבקרים על בסיס קבוע במתקני המעצר ובמתקן השהייה של מבקשי המקלט (גבעון, סהרונים) ובעבר מתקן המשמורת של מבקשי מקלט, "חולות“ (שנסגר במרץ 2018), ומסייעים למוחזקים שם בייצוג משפטי ופרה-משפטי במטרה להבטיח את שחרורם. כמו כן, נציבות האו"ם לפליטים עובדת עם המוקד על אתגרים משפטיים על מנת להבטיח כי הליך המקלט בישראל תואם את העקרונות, אמות המידה והדין הבינלאומיים

המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה (CIMI) יוסד על ידי ג´וינט-ישראל  ב- 1998 כארגון עצמאי ללא מטרות רווח אשר שם לעצמו למטרה לסייע לישראל באתגרי ההגירה העומדים בפניה. המרכז מתמקד במיוחד בסיוע למקבלי ההחלטות ומיישמיהן הן במדינת המוצא והן במדינה המארחת, וכן למהגרים עצמם, לנהל את אתגרי ההגירה וההשתלבות באופן יעיל יותר.

בישראל, נציבות האו”ם לפליטים עובדת עם המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה בערים מחוץ לתל אביב, ביניהן ערד, ירושלים ואילת, בפעילות להנגשת שירותים עירוניים למבקשי המקלט.

מסיל"ה יוסד על ידי ראש עיריית תל אביב בשנת 1999 על מנת לספק שירותים בסיסיים לקהילה הזרה, תוך התמקדות מיוחדת בילדים ובמשפחות.

עקב תת-התנאים המדאיגים השוררים ברוב מסגרות היום של ילדי מבקשי המקלט המכונים גם ”בייביסיטרים פיראטים“ (Pirate Babysitters), המסכנים את חייהם, בריאותם והתפחותם של ילדים בסיכון, נציבות האו"ם לפליטים תומכת במסיל"ה לשיפור המצב באמצעות מתן סיוע וייעוץ פדגוגי למטפלות, להורים ולקהילות. בעקבות מותם של חמישה פעוטות במסגרות ה”בייביסיטרים“, באפריל 2015 אישרה ממשלת ישראל תקציב של 14 מיליון ש"ח לשנה למשך ארבע שנים על מנת לפתוח 21 מעונות לפעוטות בתל אביב, בהתבסס על מודל העבודה של ”יוניטף“, במסגרתו קיבל מסיל"ה קיבל את האחריות לנהל וליישם את הפרוייקט. בנוסף, ארגון מסיל"ה מספק סיוע פרטני וקבוצתי לילדים ולנוער בסיכון.

ארגון קו לעובד הוקם בשנת 1991 במטרה להגן על זכויותיהם של העובדים הפגיעים ביותר המועסקים בישראל, או המועסקים על ידי ישראלים מעבר לקו הירוק, ביניהם מבקשי מקלט, פלשתינאים, מהגרי עבודה, עובדי קבלן ומהגרים חדשים.

נציבות האו"ם לפליטים פועלת יחד עם קו לעובד לקידום מדיניות כמו גם מתן מידע משפטי, סיוע וייצוג ליותר מ – 1000 פליטים ומבקשי מקלט מדי שנה. הפעילות כולל ייעוץ פרטני וסיוע משפטי בנוגע לזכויות עובדים באזורים בהם מרוכזת האוכלוסייה בתל אביב, ירושלים, חיפב, באר שבע, ערד ואילת. זאת ועוד, נציבות האו"ם לפליטים תומכת בפעולות המחקר של קו לעובד בנושאים המשפיעים על מבקשי ומבקשות מקלט במקומות עבודתם.

המרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם (רל"א) – ישראל, הממוקמת ביפו, פועלת מאז 1998 ומספקת שירותי רפואה וייעוץ למהגרים חסרי מעמד ונטולי ביטוח רפואי ולמבקשי מקלט בישראל.

נציבות האו"ם לפליטים מסייעת לארגון רופאים לזכויות אדם לספק שירותי רפואה ראשוניים ומשניים וכן שירותים פרה-רפואיים לאנשים ללא ביטוח רפואי, בעזרת צוות רפואי מתנדב וצוות אדמיניסטרטיבי. בנוסף, ארגון רופאים לזכויות אדם מקדם כיבוד לטווח ארוך והגנה של הזכות לשירותי בריאות של אוכלוסיות פגיעות אלה באמצעות שדלנות, העלאת מודעות,  וסינגור ציבורי אל מול נציגי המדינה.

אליפלט – אזרחים למען ילדי פליטים, הנה עמותה לא ממשלתית השמה לה למטרה לתמוך בילדי מבקשי מקלט (בגילאי 0-14) החיים בתל אביב. עמותת אליפלט פועלת לגשר על הפער בין המענים המוסדיים המצומצמים – בתחומי החינוך, הבריאות, והרווחה – לבין הצרכים האקוטיים של הקהילה תוך מיקוד בבריאותם הפיזית, ההתפתחותית והרגשית של הילדים.

 

בזכות מימון רכישת חומרים חינוכיים, צעצועים וציוד מגן המבטיח סביבה לימודית בטיחותית, נציבות האו"ם לפליטים מאפשרת לאליפלט לפעול ב-13 מעונות יום מאולתרים (המכונים לעיתים ”מחסני הילדים“ או ”בייביסיטרים פיראטיים“) ולהפעיל שמונה מועדוניות המהוות מסגרות טיפוליות לילדים בסיכון בגילאי 6-12 הפועלות בשעות אחר הצהריים. אליפלט הנו הארגון התנדבותי הגדול ביותר העובד למען קהילה זו, ומסייע ליותר מ- 1,000 פעוטות, ילדים ומשפחות מדי שנה.

 

 

הקליניקה לזכויות לפליטים של אוניברסיטת תל אביב הוקמה ב-2002 כאחת משבע הקליניקות המשפטיות שמוצעות כחלק מהתוכנית לחינוך משפטי קליני על שם אלגה צגלה. זהוי התוכנית היחידה בישראל המתמחה בדיני פליטים ומייצגת פליטים ומבקשי מקלט ללא עלות. הקליניקה היא גוף מוביל בליטיגציה (התדיינות) ובהתערבויות בבתי משפט בסוגיות הליבה של הגנת פליטים, והיא מספקת סיוע משפטי לעשרות מבקשי מקלט מדי שנה. יחד, נציבות האו"ם לפליטים והקליניקה שואפות להשיג יישום והטמעה של האמנה בדבר מעמדם של פלטים של האו"ם משנת 1951 לתוך מערכת המשפט הישראלית, תוך שימת דגש על ההכרה של קורבנות לרדיפה על בסיס מגדרי כפליטים.

לצד פעילות הסיוע המשפטי הענפה של הקליניקה, היא מספקת גם מטרה חינוכית חשובה. מדי שנה מקבלים עשרים סטודנטים למשפטים קורסים עיוניים מעמיקים, כמו גם התנסות מעשית הדרושה למתן ייצוג משפטי איכותי של מבקשי מקלט. לעיתים, הקליניקה מספקת הכשרות לעוסקים במשפט, ביניהם עורכי דין, שופטים ודיינים.

קוצ׳ינטה הוא קולקטיב אמנויות הפועל להעצמה כלכלית, פסיכולוגית וחברתית, לנשים מבקשות מקלט מאפריקה. חברות הקולקטיב מרוויחות שכר הוגן על ידי עיצוב ויצירה של מוצרים המעוגנים בתרבות האפריקאית, ואירוח אירועים כמו שיחות, סדנאות סריגה וטקסי קפה מסורתיים. קוצ'ינטה הציגה במוזיאונים וגלריות מרכזיות בארץ ובעולם. בקוצ'ינה הנשים מתרפאות מטראומה באמצעות אמנות, קהילה וטיפול. מאז הקמתה בשנת 2011, קוצ'ינטה שינה את חייהן של מאות נשים. 

 

נוסדה בשנת 2009, ספריית גן לוינסקי היא מרכז קהילתי-חינוכי, ששם לו למטרה לקדם את זכויות האדם של הקהילות המגוונות המתגוררות בדרום תל אביב על ידי העצמה של יחידים וקבוצות, עידוד התארגנות קולקטיבית וסנגור על זכויותיהם. מטרתם של כל הפרויקטים שמפעילה ספריית גן לוינסקי היא לקדם חברה הוגנת, שוויונית ושיתופית יותר למען מבקשי המקלט, מהגרי העבודה, תושבי ישראל ומשפחותיהם. הדבר נעשה באמצעות שלוש תכניות מרכזיות: המרכז החינוכי-קהילתי (CEC); מרכז הילדים והנוער; ומרכז הסנגור לקידום זכויות חינוכיות של ילדים חסרי מעמד בישראל.

מדי שנה מעל ל- 1,500 תלמידים משתתפים בקורסי הערב למבוגרים של CEC הכוללים קורסי שפות שונים (עברית, אנגלית, צרפתית וערבית), הכשרה מקצועית, והתמצאות בחברה הישראלית. כיום כ- 35% מכלל הסטודנטים שלנו הן נשים. מרכז הילדים והנוער נותן מענה למעל ל- 150 ילדים והפך במשך השנים למרכז משמעותי עבור ילדים רבים והוא מאפשר להם לשהות בסביבה בטוחה בה הם יכולים להתפתח, לשחק, ליצור וללמוד.

היא"ס נוסד בארה"ב בשנת 1881, כארגון סיוע יהודי למהגרים, העוזר ליהודים שנמלטו מפוגרומים ברוסיה ובמזרח אירופה, וכיום מסייע לכל מי שנמלט מרדיפה  – על ידי יישוב מחדש, מתן הגנה משפטית וסינגור. היא"ס מספק גם שירותי בריאות הנפש ושירותים פסיכו-סוציאליים, עוסק במניעה ותגובה לאלימות על רקע מגדרי, ושואף לשילוב כלכלי. בעודו פועל ב -16 מדינות ברחבי העולם, היא"ס סייע ליותר מ -4.5 מיליון אנשים להימלט מרדיפה ומתמחה  באופן ייחודי בטיפול במצב הפליטים המודרני, שהפך למשבר הומניטרי עולמי.

בישראל, נציבות האו"ם לפליטים עובדת בשותפות עם היא"ס כדי לחבר מעל 1000 מבקשי מקלט ופליטים לרשת הפרו-בונו של עורכי הדין המופעלת על ידם, לאפשר הכשרה שנתית של כ- 30 עורכי דין להיכרות עם חוקים לאומיים ובינלאומיים, לקדם סטנדרטים ועקרונות הנוגעים לזכויות אדם ולהליכי מקלט, וכן לתמוך בצוות המשפטי של היא"ס ישראל בניהול התדיינות אסטרטגית לקידום מערכת מקלט הוגנת בישראל.

המרכז לפליטים בנגב (NRC), הוקם בשנת 2009 על-ידי ארבע נשים ישראליות כדי לתת מענה לפליטים מאפריקה, ובעיקר מסודאן ומאריתריאה, שהגיעו לישראל  אחר מסע מסוכן דרך מדבר סיני.

במהלך השנים צמח הארגון למרכז המופעל בעיקר על-ידי מתנדבים ומעניק סיוע לכ-500 משפחות ויחידים, ובהם כמאה ילדים. זהו הארגון הלא ממשלתי היחיד העובד עם פליטים ולמענם בנגב. המרכז מופעל עליד מתנדבים ויחד עם הפליטים. פעילויות המרכז כוללות סנגור למען זכויות פליטים והכרה במבקשי מקלט, הפעלת מרכז חינוכי קהילתי בבאר שבע ומוקד טלפוני, הפעלת תוכניות מגוונות כגון קורסים ללימוד עברית ואנגלית, פעילויות חינוכיות וחברתיות לילדי בית ספר ולמתבגרים מקרב הפליטים, סדנאות בנושא סנגור ומיצוי זכויות, תוכניות תרבות, תוכניות ללימוד עזרה ראשונה ולהגברת מודעות לסוגיות בריאותיות וסדרת הרצאות באמצעותה פליטים חולקים את סיפוריהם עם סטודנטים ישראלים.  משנת 2020 יש למרכז עובדת סוציאלית  בחצי משרה  שמקדמת  מצוי זכויות של הפליטים.

 

יוניטף הוא ארגון המורכב מנציגי הקהילה, המספק תוכניות לגיל הרך עבור ילדי פליטים וחסרי מעמד החיים בישראל.

בתמיכת נציבות האו"ם לפליטים, המסגרת החינוכית של יוניטף פועלת בשיתוף עם עיריות מקומיות, אנשי מקצוע ישראלים ונשות קהילות הפליטים והמהגרים, על מנת לספק תוכניות חינוכיות וציוד לימודי ליותר מ- 1,300 ילדים בשנה, ולהכשיר 140 נשים פליטות וחסרות מעמד כמחנכות וכמטפלות.

בית ספר אחר הצהריים של הקהילה האריתראית- אבוגידה, הוקם ב-2013 על ידי חברי הקהילה האריתראית בישראל על מנת לחנך ילדים אריתראים בטיגרינייהף אנגלית, מדעים ומתמטיקה. בית הספר חינך כ -250 ילדים אריתראים, כאשר משימתו הנה לתמוך בחינוך תלמידים פליטים בדרום תל אביב, במיוחד בנוגע לשימור שפת האם שלהם, למידה על תרבותם ופיתוח זהות תרבותית אריתראית.

נציבות האו"ם לפליטים תומכת בפעילויות בית הספר בית הספר על ידי אספקת חומרים חינוכיים, ציוד הוראה ותמיכה תפעולית.

שותפים נוספים

בנוסף על השותפים המוצגים בעמוד זה, עובדת נציבות האו"ם לפליטים עם ארגונים לא ממשלתיים נוספים, עם נציגי קהילות ומוסדות על פרויקטיים בהיקף מצומצם יותר, כולל בתחומי חינוך, בריאות, הגנת הילד, סיוע משפטי ומחקר