פרסומים

נציבות האו”ם לפליטים ומשרדה בישראל כותבים ומעודדים קריאת פרסומים בנושאים הקשורים לפליטים.

פרסומים אלה מתמקדים בסוגיות המעוררות דאגה עולמית ומקומית, וזוכים לתפוצה ציבורית להעלאת המודעות לגבי אוכלוסיות המטופלות על ידי נציבות האו”ם לפליטים ונושאים הקשורים להם כמו הליך המקלט, גישה לחינוך והכללה חברתית.

RefWorld

אתר RefWorld הוא המקור הראשי למידע הנחוץ לצורך קבלת החלטות מבוססות בנושא מעמד פליט. הוא מכיל אוסף עצום של דוחות ומידע בנוגע למצב בארצות מוצא, מסמכי מדיניות וניירות עמדה וכן מסמכים הנוגעים למסגרות משפטיות בינלאומיות ומקומיות.  אתר Refworld מתעדכן מדי יום. 

המידע נאסף בקפידה מרשת משרדי השטח של נציבות האו"ם לפליטים ברחבי העולם וכן מממשלות, ארגונים בינלאומיים, אזוריים ולא-ממשלתיים, מוסדות אקדמיים וגופים משפטיים. ניתן לחפש מסמכים לפי מדינה, מפרסם, תאריך ועוד.

פרסומים ודיווחים על ישראל שאינם מטעם נציבות האו"ם לפליטים

דוחות ופרסומים  על הליכי מקלט ומבקשי מקלט בישראל, שנכתבו על אירגונים שותפים לננציבות האו"ם לפליטים וכן על ידי ארגונים שאינם מטעם נציבות האו”ם לפליטים

פרסומים של נציבות האו”ם לפליטים בסוגיות מבקשי המקלט בישראל

פרסומים ודוחות של נציבות האו"ם לפליטים המספקים הערכה אודות הליכים והמצב בישראל

דף מידע אודות תמונת המצב בישראל

תמונת מצב של עבודת נציבות האו”ם לפליטים בישראל ונתונים עדכניים

חומרי הוראה

חומרי לימוד של נציבות האו”ם לפליטים  לכל הגילאים על פליטים ומבקשי מקלט, שהשימוש בהם אינו כרוך בתשלום

דוחות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

נתונים של רשות האוכלוסין וההגירה על זרים בישראל