Aproape 97 la sută din bugetul nostru provine din contribuţii voluntare. UNHCR rimeşte doar trei la sută din bugetul total de la Organizaţia Naţiunilor Unite. Pe tot parcursul anului, UNHCR strânge fonduri pentru programele sale şi pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă imediat ce apar.

În fiecare an, donatorii, inclusiv ţările din Europa Centrală decid contribuţiile lor în cadrul unei conferinţe internaţionale. În funcţie de nevoi, UNHCR solicită fonduri suplimentare menite să asigure protecţia şi asistenţa tuturor celor vulnerabili, atât în regiunea Europei Centrale, cât şi în lume.

În 2010, UNHCR a introdus primul buget global bazat pe nevoi, care reflectă evaluările complexe efectuate în toate ţările în care operează. Din păcate, datorită crizelor majore din ultimii ani ce au creat vaste fluxuri de peosoare dislocate şi refugiaţi, a apărut o tot mai mare divergenţă între nevoi şi finanţare (peste 40% începand cu 2015).

Este important ca Agenţia ONU pentru Refugiaţi să primească donaţii generoase şi flexibile care permit ca fondurile să fie îndreptate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. UNHCR acceptă, de asemenea, contribuţiile în bunuri şi servicii, inclusiv corturi, medicamente, camioane şi transport aerian.

Într-un mediu complex, cu priorităţi şi necesităţi în continuă schimbare, activitatea UNHCR depinde de contribuţiile donatorilor pentru a putea asigura protecţie, adăpost, apă potabilă, servicii medicale, educaţie şi alte servicii esenţiale milioanelor de refugiaţi, solicitanţi de azil, apatrizi şi persoane deplasate intern din lumea întreagă.


2016: Primele 10 contribuţii guvernamentale*
Donator USD
* Situaţia la 30 Septembrie 2016.

Sursa: Contribuţii către Programele UNHCR în 2016

SUA 1,493,799,619
Uniunea Europeană 341,606,227
Germania 283,888,027
Japonia 164,726,114
Canada 117,250,790
Marea Britanie 113,854,401
Suedia 109,397,030
Norvegia 94,126,671
Olanda 57,991,547
Denemarca 55,538,063

Profil Donatori

Toţi donatorii ce au finanţat activităţile UNHCR din ultimii ani sunt incluşi în această secţiune a website-ului Global Focus.

 

Citeşte mai multe pe pagina web globală

Donatori, ştiri, situaţia globală.