Steun om de meest kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus is meer dan ooit nodig

Nu COVID-19 wereldwijd nog steeds een enorme impact heeft, zijn er 71 miljoen kinderen, vrouwen en mannen die het grootste risico lopen om te worden ontheemd. Ze zijn al getroffen omdat ze hun huizen moesten ontvluchten en het coronavirus versterkt hun reeds precaire situatie.

Medewerkers van UNHCR delen water, lampen op zonne-energie en muggennetten uit aan de Venezolaanse vluchtelingengemeenschappen in Boa Vista, Brazilië. © UNHCR/ Allana Ferreira

Sinds het begin van de pandemie is UNHCR in staat geweest om te helpen en bijstand te leveren, vele preventiemaatregelen en respons te intensiveren en zich aan te passen om ook op afstand te reageren waar nodig. Alles wat tot nu toe is bereikt, is alleen mogelijk geweest dankzij bijdragen van regeringen, de privésector en individuele donoren. Zo kon UNHCR onder meer reeds 6,4 miljoen mondmaskers, 50 verzorgingstenten en 640 beademingsapparaten aanschaffen. Daarnaast kon de rechtstreekse cash bijstand worden verhoogd in 65 landen.

Mogelijks dramatische gevolgen voor vluchtelingen

De situatie rond het coronavirus is nog steeds erg actueel en verandert iedere dag. Momenteel zijn er wereldwijd al meer dan 4 miljoen gerapporteerde gevallen geteld. 215 landen zijn getroffen. De uitbraak vormt dus een gevaar voor iedereen, inclusief vluchtelingen.

De aanpak van het coronavirus (COVID-19) moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Mensen op de vlucht lopen namelijk een groter risico omdat zij vaak geen toegang hebben tot adequate medische zorg. Daarom, met momenteel meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij.

UNHCR staat klaar om de meest kwetsbaren te beschermen

Meer dan 80% van de vluchtelingenpopulatie in de wereld en bijna alle intern ontheemden in de wereld worden opgevangen in landen met een laag tot middelhoog inkomen, waarvan vele een zwakkere gezondheidszorg, watervoorziening en sanitaire voorzieningen, en sociale beschermingsstelsels hebben. Velen van hen leven in kampen of in armere stedelijke gebieden met beperkte volksgezondheidsvoorzieningen. Ze worden geconfronteerd met specifieke obstakels en kwetsbaarheden waarmee rekening moet worden gehouden bij het aanpakken van de COVID-19-crisis. Veel kwetsbare personen worden ook vaak verwaarloosd, gestigmatiseerd en ondervinden moeilijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg, sociale bescherming en andere diensten die anders beschikbaar zijn voor de algemene bevolking.

Help hen nu

Een noodsituatie bovenop een reeds bestaande noodsituatie

In veel van de landen waar UNHCR actief is, is de COVID-19-pandemie een “noodsituatie bovenop een noodsituatie” en verergert deze huidige situatie humanitaire crises zoals die in de Democratische Republiek Congo (DRC), Irak, Venezuela, Syrië, Somalië, Jemen, de Sahel en Libië.

In Bangladesh nadert het moessonseizoen weer, wat extra uitdagingen met zich meebrengt. Veel Venezolanen en Afghanen voelen zich misschien gedwongen om naar huis terug te keren, waardoor ze hun leven riskeren en de toch al kwetsbare gezondheidssystemen onder druk zetten. In regio’s waar de gezondheidszorg zwak is, vormen ziekten als malaria en de mazelen een extra bedreiging. UNHCR verwacht een hoger ziektecijfer onder kwetsbare mensen door armoede, overbevolkte leefgebieden en een beperkte gezondheids- en WASH-infrastructuur (water, sanitair, hygiëne).

Herziening Global Humanitarian Response Plan van de Verenigde Naties,

Om de meest kwetsbaren te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19, herziet de VN haar Global Humanitarian Response Plan. Hierdoor kan UNHCR de levensreddende bescherming en bijstand in kwetsbare landen verder opschroeven en zorgen voor een betere gezondheidszorg, onderdak en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Verder kan het de rechtstreekse cash bijstand bevorderen voor alle gezinnen die economisch hard worden getroffen en kan het kinderen helpen om middelen voor afstandsonderwijs te voorzien.

Maar er is nu dringend meer steun nodig om in de groeiende noden te kunnen voorzien. Zoals de crisis heeft aangetoond, is het van vitaal belang dat niemand achterblijft. 

Doneer nu