Coronavirus: UNHCR beschermt kwetsbare vluchtelingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft COVID-19 uitgeroepen tot een pandemie. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, zet zich in om deze wereldwijde noodsituatie, die nu reeds meer dan 185 landen treft, verder te voorkomen en erop te reageren.

Vluchtelingen lopen hetzelfde risico om door het coronavirus besmet te worden en dit over te dragen. Deze crisis herinnert ons eraan dat, om elke noodsituatie rond volksgezondheid doeltreffend te bestrijden, iedereen – ook vluchtelingen en intern ontheemden – op niet-discriminerende wijze toegang moet kunnen krijgen tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten. 

Ons doel is ervoor te zorgen dat ook vluchtelingen en intern ontheemden worden betrokken bij de maatregelen die getroffen worden op het gebied van monitoring van en respons op COVID-19. De voorzorgsmaatregelen van UNHCR zullen vluchtelingen, intern ontheemden en hun gastgemeenschappen beschermen. Dit niet enkel bij de preventie, maar ook tijdens en na deze wereldwijde noodsituatie. 

Maar we kunnen dit niet alleen. UNHCR doet daarom een dringende oproep om onze inspanningen in gebieden en landen waar vluchtelingen worden opgevangen te steunen.

Help deze mensen nu

Er is dringend nood aan solidariteit om landen die mensen op de vlucht opvangen te steunen. Zo kunnen we samen de hulp voor vluchtelingen en de opvanggemeenschappen versterken.

Vanwege de aard van deze crisis, zullen we ook op korte termijn ondersteuning moeten bieden bij nationale acties. Denk aan de preventie en bestrijding van infecties, de coördinatie, de planning en het toezicht.

Wat doet UNHCR?

De reactie van UNHCR op het coronavirus is gericht op het helpen van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen. Het werk van UNHCR vormt een aanvulling op het werk van andere VN-agentschappen. UNHCR is overal aanwezig op het terrein en heeft contact met verschillende overheden, partnerorganisaties, NGO’s en nationale gezondheidsdiensten.

UNHCR ondersteunt de betrokken ministeries bij preventiemaatregelen en het coördineren van de reactie op COVID-19 en andere ziekte-uitbraken die voor vluchtelingen een bedreiging vormenDe VN-Vluchtelingenorganisatie werkt nauw samen met de Ministeries van Volksgezondheid om mensen op de vlucht op te nemen in de nationale gezondheidsgerelateerde preventie- en reactieplanning. Zo vermijden we dat deze zouden worden uitgesloten.

UNHCR beschikt ook over goede netwerken binnen de vluchtelingengemeenschappen in gebieden waar ze worden opgevangen. We werken als multi-sectoraal agentschap volgens een leeftijds-, geslachts- en diversiteitsbenadering (AGD). Dit betekent dat onze activiteiten op het gebied van preventie en reactie gericht zijn op potentiële uitbraken van ziekten in vluchtelingengebieden. Hierbij brengen we volksgezondheid, onderdak, kampmanagement, bescherming en communicatie samen. 

UNHCR heeft ook een lange geschiedenis in het voorkomen van en reageren op uitbraken. Zo stonden we ook paraat in de strijd tegen SARS en de griep, waar het coronavirus mee verwant is, en tegen ebola. UNHCR beschikt onder meer over een vroegtijdig waarschuwings- en toezichtsysteem in kampen. Zo blijven we de situatie van het coronavirus opvolgen en evalueren.

Uw hulp is nodig