COVID-19: UNHCR beschermt kwetsbare vluchtelingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft COVID-19 uitgeroepen tot een pandemie. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, zet zich in om deze wereldwijde noodsituatie, die nu reeds meer dan 120 landen treft, verder te voorkomen en erop te reageren.

Vluchtelingen lopen hetzelfde risico om door het virus besmet te worden en het vervolgens over te dragen zoals dit bij eenieder het geval is. Deze crisis herinnert ons eraan dat, om elke noodsituatie rond volksgezondheid doeltreffend te bestrijden, iedereen – ook vluchtelingen en intern ontheemden – op niet-discriminerende wijze toegang moet kunnen krijgen tot gezondheidsvoorzieningen en -diensten. 

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ook vluchtelingen en intern ontheemden worden betrokken bij de maatregelen die getroffen worden op het gebied van monitoring van en respons op COVID-19. De voorzorgsmaatregelen van UNHCR zullen vluchtelingen, intern ontheemden en hun gastgemeenschappen beschermen voor, tijdens en na deze wereldwijde noodsituatie. 

Maar we kunnen dit niet alleen. UNHCR doet daarom een dringende oproep omgezien de COVID-19-uitbraak, onze inspanningen in gebieden en landen waar vluchtelingen worden opgevangen te steunen.

Help deze mensen nu

Er is dringend nood aan internationale solidariteit om landen die vluchtelingen en andere gedwongen ontheemden opvangen, te steunen om zo de hulp voor hen en de lokale gemeenschappen te kunnen versterken.

Vanwege de snel veranderende aard van deze crisis, zullen we misschien ook op korte termijn ondersteuning moeten bieden bij nationale acties. Denk aan de preventie en bestrijding van infecties, de coördinatie, de planning en het toezicht.

Wat doet UNHCR?

De reactie van UNHCR op het COVID-19 virus is gericht op het helpen van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen en vormt een aanvulling op het werk van andere VN-agentschappen. UNHCR is talrijk aanwezig op het terrein en heeft goede banden met verschillende regeringen, zusterorganisaties van de VN, internationale en lokale NGO’s en nationale gezondheidsdiensten.

UNHCR ondersteunt de betrokken ministeries wat betreft preventiemaatregelen en het coördineren van alle mogelijke reacties op COVID-19 en andere ziekte-uitbraken die voor vluchtelingen een bedreiging vormenDe VN-Vluchtelingenorganisatie werkt nauw samen met de Ministeries van Volksgezondheid om mensen op de vlucht die anders zouden worden uitgesloten of achterwege zouden worden gelaten, op te nemen in de nationale gezondheidsgerelateerde preventie- en reactieplanning. 

UNHR beschikt ook over goede netwerken binnen de vluchtelingengemeenschappen in gebieden waar ze worden opgevangen en werkt als multi-sectoraal agentschap volgens een leeftijds-, geslachts- en diversiteitsbenadering (AGD). Dit betekent dat haar activiteiten op het gebied van preventie en reactie gericht zijn op potentiële uitbraken van ziekten in vluchtelingengebieden, waarbij volksgezondheid, onderdak, kampmanagement, bescherming en communicatie worden samengebracht. 

UNHCR heeft ook een lange geschiedenis in het voorkomen van en reageren op uitbraken, zoals haar ervaring in de strijd tegen SARS en de griep, waaraan COVID-19 verwant is, en tegen ebola. UNHCR beschikt onder meer over een vroegtijdig waarschuwings- en toezichtsysteem in de kampen en blijft ook daar de situatie van COVID-19 opvolgen en evalueren.

Uw hulp is nodig