Noodhulp Irak

Na decennia van conflicten en geweld hebben miljoenen Irakezen hun huizen moeten verlaten.

Zij hebben dringend behoefte aan noodhulp om hun leven weer op te bouwen.

Help hen nu

Jouw hulp maakt het verschil

4 miljoen

mensen hebben humanitaire hulp nodig.


1,4 miljoen mensen

zijn intern ontheemd in Irak, waarvan de helft kinderen


Meer dan 150 000 ontheemden 

verblijven in informele nederzettingen, waaronder onafgewerkte en verlaten gebouwen.


Meest recente updates

Tientallen jaren van conflicten en grootschalig geweld hebben sinds 2014 geleid tot de ontheemding van meer dan 6 miljoen mensen. Daarnaast hebben momenteel naar schatting ongeveer 4 miljoen mensen in Irak humanitaire hulp nodig, waarvan de helft kinderen zijn.

“Het is een wonder dat wij hier zijn. Ons huis werd volledig verwoest door een mortier.”

Intisar, moeder van drie.

Momenteel worden in Irak ook meer dan 280 000 vluchtelingen uit hun buurlanden opgevangen. De overgrote meerderheid hiervan ontloopt het geweld en vervolgingen in Syrië.

Welke hulp biedt UNHCR in Irak?

De VN-Vluchtelingenorganisatie is ter plaatse in Irak en de omliggende regio’s. Het zet zich in om vluchtelingen en intern ontheemden te beschermen en te voorzien van noodhulp. In samenwerking met haar partners en overheidsdiensten voert UNHCR de volgende activiteiten uit:

Bescherming van vluchtelingen, ontheemden en repatrianten:

Dit omvat onder andere maatregelen met betrekking tot registratie, juridische en psychosociale ondersteuning, de preventie van en het respons op seksueel geweld, misbruik en uitbuiting, de bescherming van kinderen, gezinshereniging en het toezien op een veilige, vrijwillige en waardige terugkeer, …

Onderdak en basisbehoeften:

UNHCR ondersteunt kwetsbare gezinnen in hun meest fundamentele behoeften. Dit omvat onderdak en essentiële hulpgoederen (tenten, matrassen, plastic zeilen, keukensets, emmers en andere benodigdheden).

Coördinatie en beheer van vluchtelingenkampen:

In de kampen werkt UNHCR aan een gepaste opvang, verstrekking van voedsel en water, beschikbaarheid van onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen en capaciteitsopbouw voor belanghebbenden.

Hoe kan jij helpen?

Je kan vandaag een donatie doen en hoop geven aan een vluchtelingenfamilie in nood. Uw bijdrage zal ervoor zorgen dat UNHCR levensreddende hulp kan bieden aan kwetsbare kinderen, vrouwen en mannen in Irak die door het conflict ontheemd zijn geworden.

Schenk vandaag nog noodhulp

UNHCR coördineert de noodhulp voor vluchtelingen en ontheemden in Irak.

Wij zorgen voor onderdak en verstrekken voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

Dit kunnen we niet alleen.

Doneer nu

€ 15   Dekzeil om een noodtent waterdicht te maken


€ 30   Noodpakket (dekens, kleding, waterfles)


€ 50   Help een gezin een week overleven