נתיבים משלימים

פתרונות יציבים לפליטים הם חלק חיוני מההגנה הבינלאומית. עם זאת, מספר האנשים שבתחום אחריותה של נציבות האו"ם לפליטים גדל בקצב מהיר יותר מזה שבו הקהילה הבינלאומית יכולה לספק להם פתרונות בני קיימא. מיליוני אנשים נאלצו להסתמך על סיוע הומניטארי במשך שנים – ולפעמים אפילו במשך דורות – היות שפתרונות מסורתיים (חזרה מרצון לארץ המוצא, היטמעות בארץ המקלט ויישוב מחדש) אינם זמינים עבור רוב הפליטים.

יישוב מחדש, העתקת מגוריהם של פליטים מארץ מקלט למדינה שהסכימה לקלוט אותם ולהעניק להם תושבות קבע, מסייע להבטיח הגנה על אנשים שחייהם עלולים להיות בסכנה. בנוסף, זהו גם פתרון עבור אנשים עם צרכים ספציפיים אותם לא ניתן לספק במדינה בה ביקשו הגנה. כאשר מדינות מציעות מקומות ליישוב מחדש, זהו ביטוי ממשי של שותפותן לאחריות עם המדינות המארחות את רובם המכריע של הפליטים בעולם.

יישוב מחדש הוא חוויה משנת-חיים. אולם רק מספר מצומצם של מדינות משתתפות בתוכנית היישוב מחדש של נציבות האו:ם לפליטים. בשנת 2019 הגישו בסך הכול 26 מדינות את מועמדותם של 107,800 פליטים ליישוב מחדש, כמעט 64,000 מהם בסיוע נציבות האו"ם לפליטים. מספרם הכולל של הפליטים שיושבו מחדש הגיע לפחות מ – אחוז אחד מאוכלוסיית הפליטים המוכרים בעולם.

בהינתן היקפו המצומצם של היישוב מחדש, הולך וגובר השימוש בצורות חלופיות של התרת כניסה למדינות לצורך מתן פתרונות לפליטים. נתיבים משלימים אלה כוללים: התרת כניסה על בסיס הומניטארי; אשרות כניסה הומניטאריות; חסות פרטית; מלגות לסטודנטים; הרחבת ההזדמנויות לאיחוד משפחות; פינוי רפואי; ותכניות של ניידות כוח עבודה הכוללות ערבויות להגנה.

מסמכים ומקורות

    • האסטרטגיה התלת-שנתית ליישוב מחדש ונתינים משלימים (2019) – אנגלית
    • נציבות האו"ם לפליטים: נתיבים משלימים להתרת הכניסה למדינות שלישיות – שיקולים מרכזיים (2019)  – אנגלית | צרפתית | רוסית | ערבית | ספרדית