אלימות מינית ואלימות מבוססת מגדר

אלימות מינית ומגדרית היא הפרה של זכויות האדם. היא נובעת ברובה מתפיסות אישיות המתייחסות בסלחנות לאלימות במשפחה, בקהילה ובמדינה. נשים וילדים, שהם פעמים רבות האנשים הפגיעים ביותר להפרות של זכויות האדם, הם גם הסובלים יותר מכל מאלימות מינית ומגדרית.

פליטים, מבקשי מקלט, אנשים מחוסרי אזרחות ועקורים סובלים באופן לא מידתי מאלימות כזו, לא רק כסוג של רדיפה ובמהלך סכסוכים, אלא גם במהלך מנוסה ועקירה. לפיכך, נציבות האו"ם לפליטים חולקת עם מדינות את האחריות להבטיח שאנשים אלה, שבתחום אחריותה, יהיו מוגנים מפני אלימות מינית ומגדרית. הגנה יעילה מפני אלימות מינית ומגדרית תיתכן רק באמצעות מניעתה בטרם תתרחש, זיהוי הסיכונים ומתן מענה על צורכיהם של קורבנות באמצעות גישה רב-תחומית ומתואמת.

נציבות האו"ם לפליטים מקדמת גישה כוללנית, מבוססת זכויות ולא-מפלה למתן שירותי מענה רב-תחומיים לכל קורבנות האלימות המינית והמגדרית. גישה זו כוללת התערבויות מיידיות, החיוניות לביטחון הפיזי ולהגנה, לבריאות הגוף והנפש ולגישה למערכות הצדק ולשירותים אחרים. כל קורבנות האלימות המינית והמגדרית זכאים לקבל שירותים באופן מיידי, היות שמדובר בהתערבויות מצילות חיים.

 

נציבות האו"ם לפליטים בישראל – הפחתת סיכונים ומתן מענה בכל הנוגע לאלימות מינית ואלימות מבוססת מגדר

על-פי הערכות של נציבות האו"ם לפליטים ושל ארגונים לא ממשלתיים מקומיים, בקרב אוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט בישראל ישנם כ-4,000 קורבנות של אלימות מינית ומגדרית, עינויים ושעבוד בידי מבריחי וסוחרי אדם במדבר סיני. קיימת תוכנית שיקום ממשלתית לקורבנות סחר בבני אדם, אולם רק מתי מעט מקורבנות האלימות המינית והמגדרית כמו גם קורבנות העינויים בסיני התקבלו לתוכנית בשל הקריטריונים המגבילים לקבלה.

מספר 'הערכות השתתפותיות', מפגשים שנערכו עם מבקשי מקלט בישראל לאורך השנים, מלמדות שחלה עלייה באירועי האלימות המינית והמגדרית בקרבם, ובייחוד במקרי האלימות בין בני זוג והטרדות מיניות, וכן בפנייה לדפוסי פעולה פוגעניים כמו עבודת מין לצורך הישרדות. אופייה הממושך של העקירה שחווים מבקשי המקלט, בשילוב עם היעדר הזדמנויות כלכליות, הדרה חברתית, אפליה והיחלשות מבנים משפחתיים, הם גורמים התורמים לעלייה בסיכון לאלימות מינית ומגדרית, ובמיוחד בקרב נשים העומדות בראש משקי בית. בכל הנוגע לתקיפה מינית של ילדים קיים תת-דיווח בשל תיוג חברתי שלילי, איסורים חברתיים (טאבו), חוסר מודעות לקיומם של שירותי תמיכה ופחד. כתוצאה מכלל הסיבות המתוארות, לא כל מבקשי המקלט שנפלו קורבן לאלימות מינית ומגדרית זוכים לטיפול.

נציבות האו"ם לפליטים ייסדה פורום בנושא אלימות מינית ואלימות על בסיס מגדרי (SGBV Forum) בהשתתפות בעלי עניין מרובים. פורום זה הוא פלטפורמה שבה יכולים ארגונים לא ממשלתיים, מנהיגי קהילות ונציגי הממשלה לאסוף מידע, אודות אירועים, ולנתח אותו באופן קבוע. בנוסף ניתן לדון בפורום באסטרטגיות למתן מענה ובעבודת סינגור בנושאים הקשורים לאלימות מינית ומגדרית.  לצורך כך נודעת חשיבות רבה להגברת ההתגייסות הקהילתית לצורך שיפור איסוף הנתונים וזיהויים של קורבנות אלימות מינית ומגדרית, להפנייתם לגופים הרלוונטיים ולהגנה עליהם.

עבור קורבנות רבים של אלימות מינית ומגדרית, הסיוע ההומניטארי שמעניקה נציבות האו"ם לפליטים באמצעות התערבות מבוססת כסף מזומן (CBI-Cash Based Intervention) מעניק תחושה של ביטחון וכבוד אנושי. הכסף, המאפשר למקבלי הסיוע לענות לפחות על חלק מצורכיהם הדחופים ביותר, תורם במידה מסוימת להעצמתם ומפחית את פגיעוּתם.

באמצעות הסברה משופרת בקהילות שבתחום אחריותה, נציבות האו"ם לפליטיםאף תרמה לקמפיינים SPEAK UP ו-No Excuse / Zero Tolerance וכן לפעילויות אחרות הקשורות להגנה מפני ניצול מיני והתעללות מינית (PSEA).

 

 

מסמכים ומקורות [אנגלית]

**פרסומים של כותבים שאינם מטעם נציבות האו”ם לפליטים אינם משקפים בהכרח את עמדת נציבות האו”ם לפליטים ואת התכנים אותם היא מקדמת