פרסומים עולמיים של נציבות האו”ם לפליטים

הודעות לעיתונות

הודעות על מצבי חירום המשפיעים על משבר הפליטים העולמי

פרסום הקריאה העולמית לתרומות

מציג את המשאבים הכספיים הנדרשים לשנתיים הקרובות  על מנת לקיים את תכניות נציבות האו"ם לפליטים  בתחום ההגנה ושיפור חייהם של  עשרות מיליוני אנשים מקרב אוכלוסיות היעד

דוח המגמות העולמיות

פרסום שנתי המנתח את השינויים בקרב האוכלוסיות שבאחריותה של נציבות האו"ם לפליטים כמו גם העמקת ההבנה הציבורית אודות משברים מתמשכים

פודקאסט | ער בלילה

ראיונות עם עובדים הומניטריים בכמה מן המקומות הקשים והמסוכנים ביותר בעולם

מאפיינים מיוחדים

אסופה מיוחדת של סיפורי חיים ופעילויות המתארים את המאמצים לשיפור חייהם של פליטים ברחבי העולם