Sytuacja osób bezpaństwowych w Polsce

Najpełniejsza i najbardziej kompleksowa analiza danych ilościowych i jakościowych dotyczących zjawiska bezpaństwowości w Polsce. Kim są bezpaństwowcy, jakie są ich potrzeby w zakresie ochrony i jak im się żyje w kraju.

Dobre praktyki w stanowieniu przepisów w zakresie zapobiegania bezpaństwowości

Podręcznik dla parlamentarzystów. Szczególnie ważny w kraju, który do tej pory nie podpisał żadnej z dwóch konwencji dotyczących ograniczania zjawiska bezpaństwowości. Brak obywatelstwa to brak dostępu do podstawowych praw. To okrutna kara bez winy.