O serie de informaţii imprimate

Publicaţiile reprezintă o modalitate importantă prin care UNHCR sensibilizează publicul cu privire la cauza refugiaţilor şi prin care raportează cu privire la activităţile agenţiei la nivel global, regional şi local.

Publicăm o gamă largă de materiale pentru un public divers, de la broşuri tematice până la pliante informative, cu întrebări frecvente şi răspunsuri la diferite manuale şi publicaţii juridice. Birourile regionale şi locale distribuie de asemenea materiale tipărite ce abordează subiecte de interes local şi sunt adaptate la publicul local.