Седем ключови призива на ВКБООН към следващия Европейски парламент

Конфликт, насилие и преследване принуждават все повече хора да напускат домовете си.

Повечето от тях остават в собствената си страна или бягат в съседни държави, а не към Европейския съюз (ЕС). За жалост , твърде голям брой хора в търсене на закрила, загиват по пътя или в морето. Отблъскванията и нарушенията на човешки права по границите също продължават, и много хора търсещи безопасност не успяват да влязат в Европа.

Да станеш бежанец не е избор, но как постъпваме и реагираме е. ЕС може да играе водеща роля в закрилата на бежанците и да даде надежда на тези, които са далеч от дома си.

С общ отговор, държавите от Европейския съюз могат да управляват пристигането на хора по сигурен и хуманен начин, който да работи както за бежанците, така и за общностите, които ги приемат.

Като подкрепя държави извън Европа, ЕС може също така да намали броя на опасни пътувания и да помогне за намирането на дългосрочни възможности и решения за бежанци.

Членовете на следващия Европейски парламент стоят пред уникална и значима възможност:

1. ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВОТО НА ЗАКРИЛА И УБЕЖИЩЕ

Търсенето на безопасност от война, конфликт и преследване е основно човешко право. Хората трябва да имат правото да потърсят убежище и това никога не трябва да им коства живота или достойнството. Отблъскванията и нарушенията на човешки права по европейските граници трябва да спрат. Ръководен от ЕС капацитет за издирване и спасяване и споразумения за местата, на които спасените от морето хора могат да бъдат приети, са от спешна необходимост.

2. ДА ОСИГУРЯТ ХУМАННИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Процедурите на граница трябва да се изпълняват в съответствие с правните гаранции и да не водят до действително задържане. Деца никога не трябва да бъдат задържани. Всеки има право на достъп до адекватни условия на приемане и достойно настаняване. Правата на човека важат за всички и трябва да се спазват по всяко време.

3. ДА ПОКАЖАТ СОЛИДАРНОСТ И СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

Отговорността за приемането и настаняването на хора търсещи убежище, може да бъде разпределена по справедлив начин като хората в страни с висок брой молби за закрила могат да бъдат приемани в други държави от ЕС. Глобалната солидарност и подкрепа към страни домакини на голям брой бежанци в държави извън ЕС също са от ключово значение.

4. ДА ПОМОГНАТ НА БЕЖАНЦИТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ, КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТ

Подкрепа от страна на ЕС към държавите по света ще помогне на бежанците да възстановят живота си, където и да се намират. Допълнително и гъвкаво финансиране от ЕС в областта на хуманитарната помощ и развитието е от важно значение за осигуряване на животоспасяваща помощ за бежанците и подкрепа за страните, домакини на бежанци.

5. ДА ПОДКРЕПЯТ БЕЖАНЦИТЕ ПО МИГРАЦИОННИТЕ МАРШРУТИ

Бежанците се сблъскват с множество предизвикателства по миграционните маршрути, включително физически опасности, експлоатация, насилие и липсата на основни необходимости. За да се намали човешкото страдание по време на опасни пътувания, ЕС може да подкрепи интервенциите по тези маршрути, за да помогне на хората на път да намерят закрила, решения и законни пътища на възможно най-ранен етап.

6. ДА ПРЕДЛОЖАТ ЗАКОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЕЖАНЦИТЕ ДА ДОСТИГНАТ БЕЗОПАСНОСТ В ЕВРОПА

Чрез устойчиво ангажиране от страна на държавите-членки на ЕС за увеличаване броя на презаселванията и други безопасни и законни маршрути, по-малко хора ще предприемат опасни пътувания в търсене на безопасност в Европа. Необходими са гъвкави и справедливи процедури, за да се гарантира събирането на разделените семейства на бежанците.

7. ДА СЛОЖАТ КРАЙ НА СЛУЧАИТЕ С ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

Милиони хора по света са без гражданство. Стотици хиляди от тях живеят в ЕС. ЕС може да играе водеща роля в премахването на липсата на гражданство, като въведе закони и процедури за идентифициране и закрила на хората без гражданство, както и да гарантира, че те могат да се ползват от правата си.

Седем действия.
Едно общо бъдеще.
То е във Вашите ръце.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email