Sedem ključnih pozivov UNHCR naslednjemu Evropskemu parlamentu

Zaradi konfliktov, nasilja in preganjanja je vse več ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove.

Večina jih ostane v svoji državi ali poišče zatočišče v sosednjih državah, in ne v Evropski Uniji (EU). Žal vse preveč ljudi na poti do iskanja zaščite, tragično izgubi življenje na poti ali na morju. Nadaljujejo se tudi prisilna vračanja in kršitve človekovih pravic na mejah, zato številni ljudje, ki iščejo varnost, ne morejo vstopiti v Evropo.

Postati begunec ni izbira, medtem ko sta naš odziv in delovanje naša izbira. EU ima lahko vodilno vlogo pri zaščiti beguncev in lahko daje upanje tistim, ki so daleč od doma.

S skupnim odzivom lahko države EU varno in humano obravnavajo prihode ljudi na način, ki je v dobrobit tako beguncev kot skupnosti, ki jih gostijo.

S zagotavljanjem podpore državam zunaj Evrope lahko EU tudi zmanjša število nevarnih in tveganih poti ter pomaga poiskati trajnejše priložnosti in rešitve za begunce.

Kaj lahko naredijo poslanci naslednjega Evropskega parlamenta za boljšo zaščito beguncev?

Tukaj je sedem pozivov:

1. ZAŠČITITI TEMELJNO PRAVICO LJUDI DO VARNOSTI IN AZILA

Iskanje varnosti in zaščite pred vojno, konflikti in preganjanjem je temeljna človekova pravi- ca. Ljudem je treba omogočiti da zaprosijo za azil, brez tveganja da pri tem izgubijo življe- nje ali dostojanstvo. Preprečiti je treba prisilna vračanja in kršitve človekovih pravic na evrop- skih mejah. Pod vodstvom EU je nujno potreb- no vzpostaviti ustrezne zmogljivosti in skleniti sporazume o operacijah iskanja in reševanja ter možnostih izkrcavanja ljudi, ki so rešeni na morju.

2. ZAGOTOVITI HUMANE AZILNE POSTOPKE

Postopki na mejah morajo potekati v skladu s pravnimi jamstvi in ne smejo voditi v pridržanje. Otroci ne smejo biti nikoli pridržani. Vsakdo ima pravico do ustreznih pogojev za sprejem in dostojanstvene nastanitve. Človekove pravice veljajo za vse in jih je treba vedno spoštovati. Osebe, ki niso upravičene do mednarodne zaščite, je potrebno skladno z zakonom in z upoštevanjem temeljnih človekovih pravic vrniti v države izvora.

3. POKAZATI SOLIDARNOST Z DRŽAVAMI, KI GOSTIJO VELIKO ŠTEVILO BEGUNCEV

Odgovornost za sprejemanje in namestitev prosilcev za azil je mogoče pravično razdeliti tako, da se del ljudi iz držav, ki sprejmejo veliko število prosilcev, prerazporedi med druge države EU. Ključnega pomena sta tudi globalna solidarnost in podpora državam zunaj EU, ki sprejemajo veliko število beguncev.

4. PODPRETI BEGUNCE NA MIGRACIJSKIH POTEH

Begunci se na migracijskih poteh soočajo s številnimi izzivi, vključno s fizičnimi nevarnostmi, izkoriščanjem, nasiljem in pomanjkanjem dostopa do osnovnih potrebščin. EU lahko na migracijskih poteh podpre različne ukrepe, ki ne bodo le zmanjšali trpljenje ljudi na nevarnih poteh, temveč ljudem na poti tudi pomagali, da čim prej najdejo zaščito, rešitve in zakonite poti.

5. BEGUNCEM ZAGOTOVITI ZAKONITE MOŽNOSTI, PRI DOSTOPU DO VARNOSTI IN ZAŠČITE V EVROPI

Nenehno zavzemanje za povečanje števila preselitev ter vzpostavitev drugih varnih in zakonitih poti s strani držav EU, pomeni da se bo v iskanju varnosti manj ljudi odločalo za nevarne poti v Evropo. Potrebni so prilagodljivi in pravični postopki pri zagotavljanju pravice do ponovne združitve begunskih družin.

6. POMAGATI BEGUNCEM, DA USPEVAJO, NE GLEDE NA TO KJE SE NAHAJAJO

Podpora s strani EU drugim državam po svetu bo beguncem pomagala da ponovno vzpostavijo svoja življenja, ne glede na to, kje se nahajajo. Dodatno in prilagodljivo humanitarno in razvojno financiranje EU je ključnega pomena za zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči beguncem in podpore državam gostiteljicam beguncev.

7. ODPRAVITI BREZDRŽAVLJANSKOST

Na milijone ljudi po svetu je brez državljanstva. Več sto tisoč jih živi v EU. Z ustrezno zakonodajo in postopki prepoznavanja in zaščite oseb brez državljanstva ter zagotavljanjem polnega dostopa do njihovih pravic, lahko EU prevzame vodilno vlogo pri odpravljanju pojava brezdržavljanskosti.

Sedem pozivov.
Ena skupna prihodnost.
Je v vaših rokah.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email