UNHCRi seitse peamist üleskutset järgmisele Euroopa Parlamendile

Konfliktid, vägivald ja tagakiusamine sunnivad üha enam inimesi oma kodudest lahkuma.

Suurem osa neist jääb oma riiki või põgeneb naaberriikidesse, mitte Euroopa Liitu (EL). Kahjuks surevad endiselt liiga paljud kaitset otsides maal ja merel. Jätkuvad ka tagasilükkamised ja inimõiguste rikkumised piiridel ning paljud turvalisust otsivad inimesed ei saa siseneda Euroopasse.

Pagulaseks saamine ei ole valik, kuid meie tegutsemine ja reageerimine on. ELil on võimalik võtta juhtroll pagulaste kaitsmisel ja anda lootust neile, kes on kodust eemal.

Ühiselt tegutsedes saavad EL riigid turvaliselt ja inimlikult juhtida inimeste saabumist viisil, mis on sobiv nii pagulastele kui ka vastuvõtvatele kogukondadele.

Toetades riike väljaspool Euroopat, saab EL vähendada ohtlikke reise ning aidata leida pagulastele pikaajalisi võimalusi ja lahendusi.

Järgmise Euroopa Parlamendi liikmetel on ainulaadne ja oluline võimalus:

1. KAITSTA INIMESTE ÕIGUST TURVALISUSELE JA VARJUPAIGALE

Sõdade, konfliktide ja tagakiusamise eest kaitse otsimine on üks põhilisi inimõigusi. Inimestel peab olema võimalus varjupaika taotleda ja see ei tohiks kunagi maksta kellelegi nende elu ega väärikust. Tagasilükkamised ja inimõiguste rikkumised Euroopa piiridel peavad lõppema. Hädasti on vaja ELi juhitud otsingu- ja päästevõimekust ning kokkuleppeid selle kohta, kus merelt päästetud inimesed maale saavad minna.

2. TAGADA INIMLIK VARJUPAIGAMENETLUS

Piiritoimingud tuleb läbi viia kooskõlas õigus- like tagatistega ja need ei tohi viia de facto kinnipidamiseni. Lapsi ei tohi kunagi kinni pi- dada. Igaühel on õigus piisavatele vastuvõ- tutingimustele ja väärikale majutusele. Inim- õigused kehtivad kõigile ja neid tuleb alati austada. Need, kes ei vasta rahvusvahelise saata tagasi nende päritoluriiki.

3. NÄIDATA ÜLES SOLIDAARSUST RIIKIDEGA, KUS ON PALJU PAGULASI

Vastutust varjupaigataotlejate vastuvõtmise eest saab jagada õiglasel viisil, jaotades suures hulgas inimesi vastuvõtvatest riikidest teistesse ELi riikidesse. Samuti on võtmetähtsusega ülemaailmne solidaarsus ja toetus pagulasi vastuvõtvatele riikidele väljaspool ELi.

4. TOETADA PAGULASI RÄNDETEEDEL

Pagulased seisavad rändeteedel silmitsi paljude väljakutsetega, sealhulgas füüsiliste ohtude, ärakasutamise, vägivalla ja esmatarbe- kaupade puudumisega. Inimeste kannatuste vähendamiseks ohtlikel teekondadel võib EL toetada sekkumisi nendel marsruutidel, et aidata teel olevatel inimestel võimalikult vara leida kaitset, lahendusi ja seaduslikke teid.

5. PAKKUDA PAGULASTELE SEADUSLIKKE VÕIMALUSI EUROOPASSE TURVALISUSSE JÕUDMISEKS

Kui EL riigid võtavad järjekindlalt kohustuse suurendada ümberasustamist ning muid ohutuid ja seaduslikke teid, hakkab vähem inimesi ette võtma ohtlikke teekondi, et otsida Euroopas turvalisust. Paindlikud ja õiglased protseduurid on vajalikud, et tagada põgenike perekondade taasühinemine.

6. AIDATA PAGULASTEL ELADA ÕNNELIKULT KÕIKJAL, KUS NAD ON

ELi toetus riikidele üle maailma aitab pagulastel oma elu uuesti üles ehitada, kus iganes nad ka poleks. ELi täiendav ja paindlik humanitaar- ja arengurahastamine on ülioluline, et pakkuda elupäästvat abi pagulastele ja toetust pagulasi vastuvõtvatele riikidele.

7. LÕPETADA KODAKONDSUSETUS

Miljonid inimesed üle maailma on kodakondsuseta. Sajad tuhanded neist elavad ELis. ELil on võimalik võtta juhtroll kodakondsusetuse lõpetamisel, kehtestades seadused ja menetlused kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ja kaitsmiseks ning tagamaks, et neil on võimalik teostada oma õigusi.

Seitse tegevust.
Üks ühine tulevik.
See on teie kätes.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email