Sedem kľúčových výziev UNHCR pre budúci Európsky parlament

Konflikty, násilie a prenasledovanie nútia čoraz viac ľudí opúšťať svoje domovy.

Väčšina ľudí nútených opustiť svoj domov zostáva vo svojej krajine alebo uteká do susedných štátov, nie do Európskej únie (EÚ). Žiaľ, pri hľadaní ochrany naďalej zomiera na týchto trasách a na mori príliš veľa utečencov a utečeniek. Porušovanie ľudských práv na hraniciach a vytláčanie ľudí nútených opustiť svoj domov do okolitých štátov (pushbacks) pokračuje, kvôli čomu sa mnohí ľudia hľadajúci bezpečie nedokážu dostať do Európy.

Stať sa utečencom alebo utečenkou nie je voľba, ale zvoliť si môžeme ako budeme konať a reagovať. EÚ môže zohrávať kľúčovú rolu pri ochrane utečencov a utečeniek a dávať nádej ľuďom ďaleko od domova.

Spoločnou reakciou dokážu krajiny EÚ bezpečne a humánne zvládnuť prichádzajúcich ľudí spôsobom prospešným pre utečencov, utečenky a aj pre komunity, ktoré ich prijímajú.

Podporou krajín mimo Európy môže EÚ tiež znížiť riziko, ktorému ľudia čelia a pomôcť nájsť dlhodobé príležitosti a riešenia pre utečencov a utečenky.

Poslanci a poslankyne budúceho Európskeho parlamentu majú jedinečnú a významnú príležitosť:

1. CHRÁNIŤ PRÁVO ĽUDÍ NA BEZPEČNOSŤ A AZYL

Hľadanie bezpečia pred vojnou, konfliktom a prenasledovaním je základné ľudské právo. Ľudia musia mať možnosť požiadať o azyl a uplatnenie tohto práva by nikdy nikoho nemalo stáť život alebo dôstojnosť. Vytláčanie ľudí nútených opustiť svoj domov za hranice okolitých štátov (pushbacks) a porušovanie ľudských práv na európskych hraniciach sa musí skončiť. Je nevyhnutné, aby pod vedením EÚ fungovali pátracie a záchranné akcie a existovali dohody o tom, kde sa ľudia zachránení na mori môžu vylodiť.

2. ZABEZPEČIŤ HUMÁNNE AZYLOVÉ KONANIE

Konanie na hraniciach musí prebiehať v súlade s právnymi zárukami a nesmie viesť k zadržiavaniu. Deti by nikdy nemali byť zadržiavané. Každá osoba má právo na primerané podmienky prijímania a dôstojné ubytovanie. Ľudské práva sa vzťahujú na každú ľudskú bytosť a musia sa dodržiavať za každých okolností. Osoby, ktoré nemajú nárok na medzinárodnú ochranu, by mali byť vrátené do krajiny pôvodu po riadnom konaní a v súlade s ich ľudskými právami.

3. PREJAVIŤ SOLIDARITU S KRAJINAMI, KTORÉ PRIJÍMAJÚ VEĽKÉ POČTY UTEČENCOV A UTEČENIEK

Zodpovednosť za prijímanie ľudí žiadajúcich o azyl môže byť spravodlivo rozdelená ich presunom z krajín, ktoré prijímajú veľké počty osôb do iných štátov EÚ. Dôležitú úlohu tiež zohráva globálna solidarita a podpora tých krajín mimo EÚ, ktoré prijímajú veľké množstvo utečencov a utečeniek.

4. PODPORIŤ UTEČENCOV A UTEČENKY NA MIGRAČNÝCH TRASÁCH

Utečenci a utečenky čelia na migračných trasách mnohým ťažkostiam, vrátane fyzického nebezpečenstva, vykorisťovania, násilia a nedostatočného prístupu k základným potrebám. S cieľom znížiť utrpenie ľudí na nebezpečných cestách môže EÚ podporovať opatrenia na týchto trasách tak, aby pomohli ľuďom čo najskôr nájsť ochranu, riešenia a legálne právne postupy.

5. PONÚKNUŤ UTEČENCOM A UTEČENKÁM LEGÁLNE SPÔBY AKO SA DOSTAŤ DO BEZPEČIA V EURÓPE

Ak sa krajiny EÚ zaviažu k vyšším počtom presídlení a iným bezpečným a legálnym cestám, zníži sa počet ľudí, ktorí sa vydávajú na nebezpečné cesty, aby hľadali bezpečie v Európe. Sú potrebné flexibilné a spravodlivé postupy, ktoré dokážu zaistiť, aby utečenci a utečenky mohli opäť byť so svojimi rodinami.

6. POMÔCŤ UTEČENCOM A UTEČENKÁM, ABY SA IM DARILO, BEZ OHĽADU NA TO, KDE SA NACHÁDZAJÚ

Podpora EÚ pre krajiny na celom svete pomôže utečencom a utečenkám vybudovať svoj život nanovo, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Dodatočné a flexibilné financovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci zo strany EÚ má zásadný význam pre poskytnutie pomoci, ktorá zachraňuje životy utečencom a utečenkám a pre podporu krajín, ktoré utečencov prijímajú.

7. ELIMINOVAŤ POČET OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Milióny ľudí na celom svete sú bez štátnej príslušnosti. Státisíce z nich žijú v EÚ. EÚ môže zohrávať kľúčovú úlohu pri eliminácii počtu osôb bez štátnej príslušnosti tým, že zavedie zákony a postupy na identifikáciu a ochranu ľudí bez štátnej príslušnosti a zabezpečí, aby mohli využívať svoje práva.

Sedem výziev.
Jedna spoločná budúcnosť.
Je to vo vašich rukách.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email