Zeven aanbevelingen van UNHCR aan het nieuwe Europees Parlement

Conflicten, geweld en vervolging dwingen steeds meer mensen om te vluchten.

De meesten slaan op de vlucht in hun eigen land of vluchten naar buurlanden, niet naar de Europese Unie (EU). Helaas komen nog steeds te veel mensen om het leven tijdens gevaarlijke tochten over land en zee op zoek naar bescherming. Pushbacks en schendingen van mensenrechten aan de grenzen blijven door- gaan. Velen die veiligheid zoeken wordt de toegang tot Europa ontzegd.

Vluchteling worden is geen keuze, maar hoe we handelen en reageren wel. De EU kan een leidende rol spelen in het beschermen van vluchtelingen en hoop bieden aan mensen die ver van huis zijn.

Met een gezamenlijke aanpak kunnen EU-landen op een veilige en menselijke manier de aankomst van mensen in goede banen leiden, op een manier die zowel voor vluchtelingen als voor de gastgemeenschappen werkt.

Door landen buiten Europa te ondersteunen, kan de EU ook gevaarlijke reizen verminderen en helpen bij het vinden van langetermijnkansen en oplossingen voor vluchtelingen.

Leden van het nieuwe Europees Parlement hebben een unieke en belangrijke kans:

1. BESCHERM HET RECHT OP VEILIGHEID EN ASIEL VOOR ALLE MENSEN

Het zoeken naar veiligheid vanwege oorlog, conflict en vervolging is een fundamenteel mensenrecht. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om asiel aan te vragen en het mag nooit iemands leven of waardigheid kosten. Pushbacks en schendingen van mensenrechten aan de grenzen van Europa moeten stoppen. Er is dringend behoefte aan door de EU geleide zoek- en reddingscapaciteit en aan afspraken over waar mensen die op zee gered zijn kunnen aanmeren.

2. ZORG VOOR HUMANE ASIELPROCEDURES

Grensprocedures moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke afspraken en mogen niet resulteren in de facto detentie. Kinderen mogen onder geen beding worden vastgehouden. Iedereen heeft recht op passende opvangomstandigheden en adequate accommodatie. Mensenrechten gelden voor iedereen en moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Mensen die geen recht hebben op internationale bescherming moeten, na afloop van een eerlijk proces en in overeenstemming met hun mensenrechten, worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

3. TOON SOLIDARITEIT MET LANDEN DIE GROTE AANTALLEN VLUCHTELINGEN OPVANGEN

De verantwoordelijkheid voor het opvangen en huisvesten van mensen die asiel zoeken, kan eerlijk worden verdeeld door mensen uit landen die grote aantallen ontvangen over te dragen naar andere EU-lidstaten. Wereldwijde solidariteit en steun aan opvanglanden voor vluchtelingen buiten de EU zijn ook van cruciaal belang.

4. ONDERSTEUN VLUCHTELINGEN LANGS MIGRATIEROUTES

Vluchtelingen worden geconfronteerd met tal van uitdagingen langs migratieroutes, zoals fysieke gevaren, uitbuiting, geweld en gebrek aan basisbehoeften. De EU kan interventies langs deze routes ondersteunen om mensen tijdens hun reis te helpen met het vinden van bescherming en legale oplossingen.

5. BIED MEER LEGALE MOGELIJKHEDEN VOOR VLUCHTELINGEN DIE OP ZOEK ZIJN NAAR VEILIGHEID IN EUROPA

Door een consistente inzet van EU-landen op hervestiging en andere opties voor veilige en legale routes, zullen minder mensen gevaarlijke reizen ondernemen om veiligheid te zoeken in Europa. Ook zijn flexibele en eerlijke procedures essentieel om ervoor te zorgen dat vluchtelingengezinnen herenigd kunnen worden.

6. ONDERSTEUN VLUCHTELINGEN OM ZICH TE ONTPLOOIEN, WAAR ZE OOK ZIJN

De steun van de EU aan landen wereldwijd zal vluchtelingen helpen om hun leven weer op te bouwen, waar ze zich ook bevinden. Aanvullende en flexibele EU-financiering voor humanitaire hulp en ontwikkeling is dringend nodig om vluchtelingen levensreddende hulp te bieden en landen die vluchtelingen opvangen te ondersteunen.

7. BEËINDIG STAATLOOSHEID

Wereldwijd zijn miljoenen mensen staatloos. Honderdduizenden staatloze mensen wonen in de EU. De EU kan een leidende rol spelen in het beëindigen van staatloosheid door wetten en procedures in te voeren om staatloze personen te identificeren en te beschermen, en ervoor te zorgen dat zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Zeven acties.
Één gedeelde toekomst.
Het ligt in jullie handen.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email