UNHCR:n seitsemän suositusta seuraavalle Euroopan parlamentille

Konfliktit, väkivalta ja vaino pakottavat yhä useampia ihmisiä pakenemaan kotoaan.

Useimmat heistä jäävät kotimaihinsa tai pakenevat naapurimaihin, eivätkä Euroopan unioniin (EU). Valitettavasti liian monet kuolevat edelleen reiteillä ja merellä etsiessään turvaa. Pushbackit (suom. takaisin työnnöt) ja ihmisoikeusrikkomukset myös jatkuvat rajoilla, ja monet turvaa etsivät eivät pääse Eurooppaan.

Pakolaisuus ei ole valinta, mutta miten toimimme ja reagoimme on. EU voi toimia johtavassa roolissa pakolaisten suojelussa ja antaa toivoa niille, jotka ovat kaukana kotoaan.

Yhteisillä toimilla EU-maat voivat turvallisesti ja inhimillisesti hallinnoida ihmisten tuloa tavalla, joka sopii sekä pakolaisille että heitä vastaanottaville yhteisöille.

Tukemalla maita Euroopan ulkopuolella, EU voi myös vähentää vaarallisia matkoja ja auttaa löytämään pitkäaikaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja pakolaisille.

Mitä seuraavan Euroopan parlamentin jäsenet voivat tehdä paremmin suojellakseen pakolaisia?

Tässä on seitsemän toimenpidettä:

1. SUOJELLA IHMISTEN OIKEUTTA TURVAAN JA TURVAPAIKKAAN

Turvan hakeminen sodan, konfliktien ja vainon keskeltä on perusihmisoikeus. Ihmisille on annettava mahdollisuus hakea turvapaikkaa, eikä sen tulisi koskaan maksaa kenenkään henkeä tai ihmisarvoa. Pushbackit ja ihmisoikeusloukka- ukset Euroopan rajoilla on loputtava. EU:n johtamat etsintä- ja pelastustoiminnan kapasiteetti sekä sopimukset siitä, missä merellä pelastetut ihmiset voivat nousta maihin, ovat tarpeellisia välittömästi.

2. VARMISTAA INHIMILLISET TURVAPAIKKAMENETTELYT

Rajamenettelyt on toteutettava oikeudellisten turvatoimien mukaisesti eikä niiden tulisi johtaa tosiasialliseen säilöönottoon. Lapsia ei saa koskaan ottaa säilöön. Jokaisella on oikeus asianmukaisiin vastaanotto-olosuhteisiin ja ihmisarvoiseen majoitukseen. Ihmisoikeudet koskevat kaikkia ja niitä on kunnioitettava kaikkina aikoina. He, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun, tulisi palauttaa kotimaihinsa oikeusturvansa ja ihmisoikeuksiensa mukaisesti.

3. OSOITTAA SOLIDAARISUUTTA MAILLE, JOTKA VASTAANOTTAVAT SUURIA MÄÄRIÄ PAKOLAISIA

Vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseesta voidaan jakaa oikeudenmukaisesti muuttamalla ihmisiä muihin EU-maihin niistä maista, joihin saapuu suuri määrä turvapaikanhakijoita. Maailmanlaajuinen solidaarisuus ja tuki EU:n ulkopuolisille suuria pakolaismääriä vastaanottaville maille on myös avainasemassa.

4. TUKEA PAKOLAISIA MUUTTOREITEILLÄ

Pakolaiset kohtaavat lukuisia haasteita muuttoreiteillä, mukaan lukien fyysiset vaarat, hyväksikäyttö, väkivalta ja perustarpeiden puute. Ihmiskärsimyksen vähentämiseksi vaarallisilla reiteillä, EU voi tukea toimenpiteitä näiden reittien varrella auttaakseen matkalla olevia ihmisiä löytämään suojelua, ratkaisuja ja laillisia reittejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

5. TARJOTA PAKOLAISILLE LAILLISIA VAIHTOEHTOJA SAAPUA TURVAAN EUROOPPAAN

EU-maiden vakaa sitoutuminen pakolaisten uudelleensijoittamisen ja muiden turvallisten ja laillisten reittien lisäämiseen tarkoittaa, että pienempi määrä ihmisiä joutuu lähtemään vaarallisille reiteille hakemaan turvaa Euroopasta. Joustavat ja oikeudenmukaiset menettelyt ovat tarpeen varmistamaan, että pakolaisperheet voivat yhdistyä.

6. TUKEA PAKOLAISTEN MENESTYMISTÄ PAIKASTA RIIPPUMATTA

EU:n maailmanlaajuinen tuki auttaa pakolaisia elämänsä uudelleenrakentamisessa paikasta riippumatta. Täydentävä ja joustava EU:n humanitaarinen ja kehitysyhteistyörahoitus ovat ratkaisevia tarjoamaan elintärkeää avustusta pakolaisille sekä tukemaan turvapaikanhakijoita vastaanottavia maita.

7. LOPETTAA KANSALAISUUDETTOMUUS

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat kansalaisuudettomia. Satojatuhansia heistä asuu EU:ssa. EU voi toimia johtavassa roolissa kansalaisuudettomuuden lopettamisessa säätämällä lakeja ja menettelyjä kansalaisuu- dettomien tunnistamiseksi ja suojelemiseksi, sekä varmistamaan heidän oikeutensa.

Seitsemän toimenpidettä.
Yksi yhteinen tulevaisuus.
Se on teidän käsissänne.

 

Download brochure

 

Share this page

Facebook   Twitter   Email