Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες

Καθώς ο πληθυσμός των ανθρώπων παγκοσμίως που αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι του εξαιτίας της βίας και των συρράξεων ολοένα και αυξάνεται, ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό το θέμα εντείνεται.

Ζητήματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες κατά καιρούς πρωτοστατούν σε κανάλια, εφημερίδες και το διαδίκτυο, ενώ οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κατανοήσουν αλλά και να εξηγήσουν στους μαθητές τους το φαινόμενο του αναγκαστικού εκτοπισμού και την πολυπλοκότητά του.

Από την άλλη, τα σχολεία σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ευρώπη, φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό μαθητών προσφύγων. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται έτσι αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και αναζητούν εργαλεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων μαθητών τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό «Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες», περιλαμβάνει πηγές και δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για χρήση μέσα στην τάξη για την επεξεργασία θεμάτων σχετικά με τους πρόσφυγες, το άσυλο, τη μετανάστευση και την ανιθαγένεια. Περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστές ενότητες με προτάσεις δραστηριοτήτων και οδηγούς για το πώς μπορούμε να καλωσορίσουμε τους μαθητές πρόσφυγες στην τάξη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλες, με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και την ομάδα σας. Ακολουθούν οι εξής ενότητες:

– Οι λέξεις έχουν σημασία

– Στοιχεία και γραφήματα για τους πρόσφυγες

– Εκπαιδευτικοί οδηγοί

– Καλωσορίζοντας τα παιδιά πρόσφυγες στην τάξη

Κατεβάστε το υλικό «Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες» σε έντυπη μορφή:


Οι λέξεις έχουν σημασία

Η κατανόηση των ορισμών σχετικά με το προσφυγικό φαινόμενο, τη μετανάστευση και το άσυλο ξεκινά από τη διάκριση κάποιων βασικών εννοιών. Η λέξη πρόσφυγας χρησιμοποιείται συχνά ως γενικός όρος που μπορεί να αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο, τη βία ή τις διώξεις. Υπάρχουν όμως διαφορετικές κατηγορίες εκτοπισμένων, η καθεμία με ξεχωριστές ανάγκες.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο προκειμένου να προετοιμάσετε το μάθημα ή τη δραστηριότητά σας και κατεβάστε τις ερωτήσεις προς συζήτηση που αντιστοιχούν στο κάθε βίντεο.

Πρόσφυγες

Πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις.

Μετανάστες

Μετανάστες είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μετακινηθούν σε μια χώρα για διαφορετικούς λόγους.

Εσωτερικά εκτοπισμένοι

Εσωτερικά εκτοπισμένοι είναι οι άνθρωπο που αναζητούν ασφάλεια σε άλλες περιοχές της χώρας τους.

Αιτούντες άσυλο

Αιτούντες άσυλο είναι οι άνθρωποι που ζητούν διεθνή προστασία από τις συγκρούσεις και τις διώξεις.

Ανιθαγενείς

Ανιθαγενείς  είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν την ιθαγένειας καμίας χώρας.

Από πού έρχονται οι πρόσφυγες;

Οι πρόσφυγες μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο. Πάνω από τους μισούς είναι από τη Συρία, το Αφγανιστάν και στη Σομαλία.

Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες;

Οι περισσότεροι πρόσφυγες βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Καταφεύγουν συνήθως σε γειτονικές χώρες.

Δικαιώματα των προσφύγων

Οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστραφούν στη χώρα καταγωγής τους εάν αυτό τους θέτει σε κίνδυνο.

Ποιος βοηθάει τους πρόσφυγες;

Οι κυβερνήσεις, η Ύπατη Αρμοστεία και πολλοί οργανισμοί βοηθούν τους πρόσφυγες. Και εσύ μπορείς να βοηθήσεις.


Στοιχεία και γραφήματα για τους πρόσφυγες

Η πρόσβαση σε σωστούς αριθμούς και αξιόπιστα δεδομένα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μπορεί να αποτελεί μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο που δεν είναι πάντα διασταυρωμένες ή  επικαιροποιημένες.

Καθώς η Ύπατη Αρμοστεία βοηθάει τους αναγκαστικά εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνουμε αναλυτικά και ενημερωμένα στατιστικά για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους ανιθαγενείς. Εδώ θα βρείτε ενδεικτικό υλικό που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, στο μάθημά σας.


Εκπαιδευτικοί οδηγοί

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τους πρόσφυγες, το άσυλο, τη μετανάστευση και την ανιθαγένεια για όλες τις ηλικιακές ομάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε κάθε ηλικιακή ομάδα μπορείτε να βρείτε οδηγούς δραστηριοτήτων, ιδέες για την ένταξη της εκπαίδευσης σε θέματα προσφύγων στο πρόγραμμα σπουδών, βίντεο και άλλο υλικό.


Καλωσορίζοντας τα παιδιά πρόσφυγες στην τάξη

Οι σχολικές τάξεις στην Ευρώπη καλούνται να καλωσορίσουν ανάμεσα στους μαθητές τους και αρκετά παιδιά με μεταναστευτική ή προσφυγική εμπειρία.

Οι εκπαιδευτικοί συχνά αναζητούν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορεί να έχουν οι μαθητές τους σχετικά με την εκμάθηση της γλώσσας και την προσαρμογή σε ένα νέο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Κάποιοι από τους μαθητές πρόσφυγες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν άγχος ή ψυχικό τραύμα που μπορεί να τους εμποδίζει να συμμετέχουν πλήρως σε σχολικές δραστηριότητες και χρήζουν ειδικής υποστήριξης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν σε αυτό:

Κατανοώντας τον τρόπο που μαθαίνουμε μια νέα γλώσσα

Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων

Κατεβάστε τον οδηγό

Εντάσσοντας ομαλά στην τάξη τα παιδιά που βιώνουν άγχος ή ψυχικό τραύμα

Ο οδηγός αυτός περιέχει συμβουλές για την ένταξη των παιδιών αυτών στην τάξη και το σχολικό περιβάλλον.