יישוב מחדש הוא העברה של פליטים מהמדינה שבה ביקשו מקלט למדינה אחרת שהסכימה לקבלם לשטחה כפליטים ולהעניק להם תושבות קבע.

נציבות האו"ם לפליטים הוסמכה בחוקתה ובהחלטות העצרת הכללית של האו"ם לבצע יישוב מחדש כאחד משלושת הפתרונות בני הקיימא. יישוב מחדש הוא הפיתרון בן-הקיימא היחיד הכרוך בהעתקת מגוריהם של פליטים ממדינת המקלט למדינה שלישית. בסוף שנת 2019 עמד מספרם של הפליטים שבתחום אחריותה של נציבות האו"ם לפליטים ברחבי העולם על 20.4 מיליון, אך פחות מאחוז אחד מהם זוכה ליישוב מחדש מדי שנה. בעשור האחרון יושבו מחדש מעט יותר ממיליון פליטים, לעומת 3.9 מיליון פליטים שחזרו לארץ מוצאם. לפיכך, עבור כל פליט שיושב מחדש מאז שנת 2010, כארבעה פליטים חזרו לארץ מוצאם.

יישוב מחדש משמש לסיוע לפליטים הנמצאים במדינות שאינן יכולות לספק להם הגנה ותמיכה הולמים. מתוך סך כל המקרים שהגישה נציבות האו"ם לפליטים בשנת 2019, 76% היו קורבנות עינויים ו/או אלימות, אנשים עם צרכי הגנה משפטית וגופנית, ובייחוד נשים וילדות פגיעות. קצת יותר ממחצית (52%) מכל הבקשות שהוגשו ליישוב מחדש נגעו לילדים.

רק מספר מצומצם של מדינות משתתפות בתוכנית היישוב מחדש של נציבות האו"ם לפליטים. בשנים האחרונות הייתה ארצות הברית המדינה המובילה ביישוב מחדש, ואילו קנדה, גרמניה, בריטניה, אוסטרליה והמדינות הנורדיות סיפקו גם הן מספר ניכר של מקומות ליישוב מחדש מדי שנה.

מדינות יישוב מחדש מעניקות לפליטים הגנה חוקית וגופנית, כולל גישה לזכויות אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות בדומה לאלה מהן נהנים אזרחיהן. ממשלות וארגונים לא ממשלתיים שותפים עשויים גם לספק שירותים שיקדמו את ההיטמעות, כגון סדנאות אודות אוריינטציה תרבותית, שפה והכשרה מקצועית, כמו גם תוכניות לקידום הנגשת החינוך והשתלבות בשוק העבודה.

לימדו עוד על יישוב מחדש של פליטים ברחבי העולם

 

יישוב מחדש של פליטים מישראל

מספר המקומות שמציעות המדינות הקולטות ליישוב מחדש מוגבל מאוד. בשנת 2019 הגישה נציבות האו"ם לפליטים יותר מ-81,600 בקשות ליישוב מחדש ברחבי העולם, ומספר הפליטים שיושבו מחדש עמד על 63,600. עדיפות בהקצאת מקומות ליישוב מחדש ניתנת לפליטים הנמצאים במדינות ובאזורים שבהם היכולת לספק הם את ההגנה והסיוע להם הם זקוקים מעטה ביותר.

בישראל, מספר הפליטים קטן בהשוואה למדינות אחרות, ולמדינה לא חסרים האמצעים הכספיים כדי לתמוך באוכלוסיית הפליטים. על אף זאת, נציבות האו"ם לפליטים סייעה ביישוב מחדש של פליטים מחוץ לישראל כאמצעי חריג, לרוב עבור אנשים במצב רפואי מסכן חיים, שורדי עינויים שאינם זוכים לשירותי שיקום יעילים ומהירים, ילדים עם צרכים מיוחדים ונשים בסיכון. נציבות האו"ם לפליטים בישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם שותפיה מקרב הארגונים המקומיים כדי לזהות פליטים העשויים להימצא זכאים ומתאימים ליישוב מחדש.

מאז שנת 2009 נציבות האו"ם לפליטים-בישראל יישבה מחדש יותר מ-1,000 פליטים, רובם באוסטרליה, קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, הולנד, ניו זילנד, נורבגיה, ספרד, שוויץ, שוודיה, וארה"ב.

בשנת 2019 היו 289 מקומות הזמינים ליישוב מחדש של פליטים אל מחוץ לישראל.

 

נתונים על יישוב מחדש של פליטים שיצאו מישראל

נתיבים משלימים

נוכח ההזדמנויות המוגבלות ליישוב מחדש, נציבות האו"ם לפליטים עשויה לסייע, במידת הצורך, באמצעות נתיבים משלימים למתן פתרונות ארוכי טווח למבקשי מקלט ופליטים.

 

מסמכים ומקורות [אנגלית]

חדשות וסיפורים בנושא

חיים חדשים בקנדה למשפחה סורית

סיפור אנושי | 24 ביוני 2020 | UNHCR