דוחות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול הוקמה במטרה להגביר את התיאום בין יחידות ממשלתיות שונות העוסקות בהסדרת המעמד החוקי של אזרחים, תושבים וזרים ולאכוף חוקים הנוגעים לתושבותם ולהעסקתם של זרים.

הרשות מפרסמת דוחות רבעוניים ושנתיים עם נתונים הנוגעים למספר הזרים בישראל, לרבות מבקשי מקלט.

דוחות של רשות האוכלוסין וההגירה על ”נתוני זרים בישראל“ מופעים בקישורים הבאים לפי מועדי פירסומם:

סיכום רבעון 3 – אוקטובר 2023

סיכום רבעון 2 – יולי 2023

סיכום רבעון 1 – מאי 2023

מהדורה מסכמת לשנת 2022 – מאי 2023

מהדורה מסכמת לשנת 2021 – פברואר 2022

סיכום רבעון 1 – אפריל 2021

מהדורה מסכמת לשנת 2020 – מרץ 2021

מהדורה מס’ 3/2020 – אוקטובר 2020

מהדורה מס' 2/2020 – יולי 2020

מהדורה מס' 1/2020 – אפריל 2020

מהדורה מסכמת לשנת 2019 – עברית | אנגלית

רבעון 3 לשנת 2019

רבעון 2 לשנת 2019

רבעון 1 לשנת 2019 

מהדורה מסכמת לשנת 2018

מהדורה מסכמת לשנת 2017 – עברית | אנגלית

מהדורה מסכמת לשנת 2016 – עברית | אנגלית

מהדורה מסכמת לשנת 2015 – עברית | אנגלית

מהדורה מסכמת לשנת 2014 – עברית | אנגלית

מהדורה מסכמת לשנת 2013 – עברית | אנגלית

 

דוחות סטטיסטיים ופרסומים קודמים אחרים של רשות האוכלוסין וההגירה זמינים במאגר המידע של הרשות.

הערה: תרגומים לאנגלית של חלק מדוחות רשות האוכלוסין וההגירה נעשו על ידי נציבות האו"ם לפליטים, והם תואמים רק דפים מסויימים בדוחות המקוריים. התרגומים לאנגלית משקפים את המינוח המדויק שבו השתמשה רשות האוכלוסין וההגירה ביחס למבקשי מקלט, ובמיוחד השימוש במונח "מסתנן"/"מסתננים". בשנת 2019 החלה רשות האוכלוסין וההגירה לראשונה להשתמש במונח "מבקשי מקלט" בדוחות סיכום הנתונים השנתיים שלה בנושא זרים בישראל.