สถิติของ UNHCR ที่น่าสนใจ

ทั่วโลกมีผู้ลี้ภัยจำนวนเท่าไหร่?

ทั่วโลกมีผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากบ้านอย่างน้อย 108.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เกือบ 35.3 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัย ในจำนวนนี้ ราว 41% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

นอกจากนี้ยังมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอีกหลายล้านคนที่ไม่ได้รับการพิจารณาสถานะโดยกฎหมายจากรัฐใดว่าเป็นคนชาติของรัฐนั้น บ่อยครั้งที่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การจ้างงาน หรือแม้กระทั่งเสรีภาพในการโยกย้าย

เมื่อประชากรโลกมากกว่า 1 ใน 74 คน ต้องพลัดถิ่นจากความขัดแย้งหรือการประหัตประหาร การทำงานของเราจึงมีความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้

เจ้าหน้าที่ UNHCR

เจ้าหน้าที่ UNHCR คือกำลังสำคัญของการดำเนินงาน เรามีเจ้าหน้าที่ 20,739 คน โดยเกือบร้อยละ 91 ทำงานอยู่ในพื้นที่ (ข้อมูลล่าสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

เราทำงานอยู่ใน 135 ประเทศทั่วโลก ภูมิภาค สำนักงานแต่ละประเทศ พื้นที่และค่ายต่างๆ เราทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังพลัดถิ่น มีความเชี่ยวชาญในการทำงานหลายด้าน ทั้งการให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย การบริหารจัดการ การบริการชุมชน กิจการสาธารณะและสาธารณสุข

UNHCR ได้รับงบประมาณอย่างไร

UNHCR ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากการบริจาค โดยร้อยละ 75 มาจากรัฐบาลประเทศต่างๆ และสหภาพยุโรป ร้อยละ 3 มาจากองค์กรระหว่างประเทศและการร่วมระดมทุน ขณะที่อีกร้อยละ 21 มาจากภาคเอกชน องค์กรการกุศล และและการบริจาคของบุคคลทั่วไป และอีกร้อยละ 1 จากงบประมาณสนับสนุนที่มีอย่างจำกัดขององค์การสหประชาชาติสำหรับการบริหารจัดการ และได้รับบริจาคเป็นสิ่งของ เช่น เต็นท์ที่พักพิง ยารักษาโรค และการขนส่ง

ในพ.ศ. 2493 UNHCR เริ่มต้นการทำงานด้วยงบประมาณ 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 9.5 ล้านบาท แต่วิกฤตผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกจนถึงปัจจุบันทำให้ UNHCR ต้องขยายการทำงานเพื่อมอบความช่วยเหลือ และต้องการงบประมาณประจำปีสูงกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 31,900 ล้านบาทในทศวรรษที่ 1990 และเพิ่มสูงที่สุดถึง 10,714 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 372 ล้านล้านบาท ในพ.ศ. 2565 ติดตามรายงานงบประมาณล่าสุดของ UNHCR ได้ที่เว็บไซต์ Global Focus

งบประมาณแต่ละปีของ UNHCR ใช้เพื่อการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตการณ์ซีเรีย หรือ การจัดการเดินทางกลับมาตุภูมิครั้งใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

เราได้รวบรวมจำนวนผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นไว้เป็นตัวเลขสำหรับการนำข้อมูลและสถิติไปใช้ในการทำงานและพัฒนาการดำเนินของเรา รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ในการพัฒนาการมอบความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และหาทางออก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประเภทของการช่วยเหลือ และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในวิกฤตการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ๆ เป็นต้น

สถิติเหล่านี้มีการรายงานเป็นประจำทุกปี และสามารถติดตามได้ใน รายงานประจำปีของ UNHCR หรือ แนวโน้มโลก (Global Trends) และรายงาน Global Report

เรารวบรวมและประมวลสถิติและข้อมูลการทำงานที่สำคัญของ UNHCR ผ่านระบบที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น ข้อมูลสถิติจำนวนประชากรของเรา มีการดึงข้อมูลมาจากในประเทศที่พักพิง ประเทศต้นทาง และข้อมูลประชากรของผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย ผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับมาตุภูมิ ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติประชากร และฐานข้อมูลของ UNHCR ได้ในหน้าข้อมูล Data page