ร่วมบริจาคและสนับสนุนการทำงานของเราวันนี้

ความช่วยเหลือเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลก

การระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกนี้ รวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่ตกอยู่ในสถานะของคนชายขอบและเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดในสังคม พวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงในการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส COVID-19 เนื่องจากเข้าถึงน้ำสะอาด ระบบสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย์ได้อย่างจำกัด

UNHCR ทำงานในพื้นที่ ยกระดับความช่วยเหลือ ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มอบการรักษาพยาบาล น้ำสะอาด การบริการด้านสุขอนามัย เพื่อปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น แต่เราไม่อาจทำงานนี้ได้สำเร็จ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณตอนนี้

โปรดบริจาคตอนนี้เพื่อให้เราช่วยชีวิตได้มากที่สุด

บริจาคตอนนี้

16 บาท ต่อวัน

สนับสนุนสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านสุขอนามัย พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันของหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐและ WHO


25 บาท ต่อวัน

สนับสนุนอุปกรณ์จ่ายน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค  อุปกรณ์ทำความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่จำเป็น


การบริจาคของคุณจะสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดแก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลก

© UNHCR/James Ferguson

© UNHCR/Manu Kheereesantkul

ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยราว 97,000 คน ผู้ลี้ภัย (จำนวน 91,635 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564) หนีจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมา ส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงแดง (กะยาห์) อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย หรือพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองประมาณ 5,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก

จำนวนผู้ลี้ภัยในประเทศไทย:

96,635 คน


จำนวนค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย:

9 แห่ง


แผนที่ประเทศไทยและค่ายผู้ลี้ภัย

อัพเดทข้อมูลครั้งล่าสุด 31 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารล่าสุดจาก UNHCR