'© UNHCR/1951
;
© UNHCR/1951

เกี่ยวกับ UNHCR

UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติทำงานเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง เราให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง และหาทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

เป้าหมายหลักของ UNHCR คือการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัย โดยการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นขอลี้ภัยเพื่อหาความปลอดภัยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศรัฐของตน UNHCR แสวงหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้หากสมัครใจและมีความพร้อม หรือเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม การทำงานของ UNHCR เป็นงานด้านมนุษยธรรม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาองค์การสหประชาชาติได้ให้สิทธินี้สำหรับกลุ่มบุคคลอื่นด้วย ซึ่งรวมถึงอดีตผู้ลี้ภัยที่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดของตน ผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง และบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่มีสัญชาติที่แน่นอน

UNHCR ยังหาวิธีการเพื่อลดปัญหาของการถูกบังคับให้พลัดถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประเทศรวมถึงหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันในการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแนวทางแห่งสันติของข้อพิพาท โดยในการดำเนินงานนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความต้องการของเด็กและการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เราทำงานร่วมกับรัฐบาล, หน่วยงานระดับภูมิภาค, องค์กรระหว่างประเทศ และเอ็นจีโอ เรามีความมุ่งมั่นในหลักการของการมีส่วนร่วม และเชื่อว่าผู้ลี้ภัยและคนอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กรควรที่จะได้รับการปรึกษาในกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขา

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ก่อตั้งขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือชาวยุโรปพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2

ทำงานเพื่อมนุษยธรรมมาตลอด 70 ปี

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมาเราทำงานเพื่อช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยไม่มีสัญญาณว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะสงบลง UNHCR มอบที่พักพิง อาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

หลักการทำงานการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้วยความหวังอันริบหรี่ที่จะได้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด UNHCR มีหน้าที่หาทางออกที่ยั่งยืนแก่พวกเขา การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการมอบชีวิตและความหวังใหม่แก่ผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ด้วยการสนับสนุนจากนานาชาติภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยที่ได้รับการพิจารณาผ่านมติในปี พ.ศ. 2494 เป็นรากฐานทางกฎหมายที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และทำให้ผู้ลี้ภัยกว่า 82.4 ล้านคน ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

UNHCR ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่กว่า 18,015 คนใน 135 ประเทศทั่วโลก ทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย อย่างทั่วถึง ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้งคือในปี พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2524 ในฐานะที่ได้ทำงานอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมและสันติของสังคมโลก

*การทำงานของ UNHCR คือการทำงานเพื่อสังคม และให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการเมืองโดยกฎบัตรและมติขององค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานทำงานเพื่อให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศและค้นหาแนวทางแก้ไขที่ถาวรแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ