การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

 1. 02-056-0010 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 2. 065-986-4171
 3. 065-986-4174
 4. 065-986-4177
 5. 065-986-4180
 6. 065-986-4183
 7. 065-986-4186
 8. 092-607-7911
 9. 02-328-3857 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 10. 02-056-0015 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 11. 02-821-6229 ถึง 02-821-6234 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 12. 02-111-6150 ถึง 02-111-6159 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 13. 02-460-9514
 14. 02-460-9568
 15. 02-460-9577
 16. 083-040-8096 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 17. 095-413-9665
 18. 063-998-2950
 19. 02-056-0149
 20. 02-056-0140 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 21. 02-460-9308 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 22. 02-821-5017 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 23. 02-038-5203 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 24. 02-340-6500 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 25. 081-899-7617 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 26. 083-031-6395  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 27. 083-031-6405  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 28. 083-031-6443  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 29. 083-031-6603  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 30. 083-031-6634  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 31. 083-031-6725  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 32. 083-031-6731  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 33. 083-031-6753  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 34. 083-031-6828  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 35. 083-031-6834  (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 36. 02-821-6198 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 37. 02-821-6359 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 38. 02-056-0000 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)

 

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

พิมลวัชร ปานลอยวงศ์

หญิง เอสคาบาร์เต้

วรรณิศา วิลานนท์

อรฐษา อุดมดี

คณัสนันท์ บุญทา

ภวภา เพียรมงคล

ชัยพร ศุภนัตร์

เจมจิรา น่วมสุวรรณ

สมประสงค์ กนกฤทธิ์

ทัชชา สันติสุขไพศาล

นิธิชัย ศรีมันตะ

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ

โชติกา ศรีบุญ

ภัทรธิดา แสงกุดเรือ

ณัชชา กาญจนบำรุง

ญาณวรรณ สายทับทิม

พวงเพ็ญ แถมใหม่

 

 

 

รวิสรา รุ่งแสง

อาภัสสะรา ถนนแก้ว

วิศิษฏ์ ตั้งโชคธนนันท์

อติชาติ สุวรรณไวยานันท์

พรชนก วาสนานำ

ชาฬิสา บุตรเนียน

ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

ปิลันธน์ ไมตรีแพน

วชิรญาณ์ ทัศนพันธุ์

รวิสรา รุ่งแสง

อาภัสสะรา ถนนแก้ว

ศศินาราภรณ์ ประเชิญ

เกรียงไกร แก้วประทุม

ปรียานุช อรรถธรรมสุนทร

ภาสินี ใจบุญ