การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR

หมายเลขระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

 1. 02-056-0010 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 2. 065-986-4171
 3. 065-986-4174
 4. 065-986-4177
 5. 065-986-4180
 6. 065-986-4183
 7. 065-986-4186
 8. 02-508-8474
 9. 02-508-8743
 10. 092-607-7911
 11. 02-328-3857 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 12. 02-329-5954 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)
 13. 02-821-6229 ถึง 02-821-6234 (หมายเลขโทรออกเท่านั้น)

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

ลุค เฮฟเฟอร์แนน

แอลลอน นอร์แมน

วีรภรณ์ ขำเจริญ

จุทามาศ ปราบใหญ่

จุฑาทิพย์  ด้วงเนียม

พชระพรรณ แดงบุดดา

พิมลวัชร ปานลอยวงศ์

วรรณิศา วิลานนท์

หญิง เอสคาบาร์เต้

สุพัตรา ศรีพรรณธรรม

อรฐษา อุดมดี

คณัสนันท์ บุญทา

ภวภา เพียรมงคล

ชัยพร ศุภนัตร์

ญาณิศา โอสถเจริญผล

วิลาวัลย์ จันทร์ทรัพย์

ศมลพร อมรสว่างจิต

 

 

สมประสงค์ กนกฤทธิ์

ปาจรีณ์ อากาศชัย

ทัชชา สันติสุขไพศาล

นิธิชัย ศรีมันตะ

มณสิชา ธรรมจักร

สุทธิดา เกียรติยุทธชาติ

โชติกา ศรีบุญ

ภัทรธิดา แสงกุดเรือ

ธนกฤต เหล่าสมบัติ

โชดิวัต สมศิริ

ณปภัช คล้ายเข็ม

ณัชชา กาญจนบำรุง

ญาณวรรณ สายทับทิม

กิตติยา ไขศรี

ทวีวัฒน์ เขียวนิล

พรพรรณ วงษ์บัวหลวง

เบญจมาศ แวมประชา