'UNHCR/Kamrul Hasan
;
© UNHCR/Kamrul Hasan

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นทั่วโลก

UNHCR เป็นผู้นำในการมอบความคุ้มครองแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากสงครามและการประหัตประหารทั่วโลก เรามอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่พักพิงที่ปลอดภัย อาหารและน้ำสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับความคุ้มครอง สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เจ้าหน้าที่ UNHCR ทั้ง 17,324 คน ทำงานอยู่ใน 135 ประเทศทั่วโลกตลอดเวลาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ผู้พลัดถิ่น 79.5 ล้านคน ทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Associate PSP IG Officer, Bangkok (VA37/2020)

Closing date: 11 February 2021 (Re-Advertisement)

Interpreter/Protection Clerk, Mae Sot (VA35/2020)

Closing date: 8 February 2021 (Re-Advertisement)

Interpreter/Protection Clerk,Mae Hong Son (VA41/2020)

Closing date: 26 January 2021 (Re-Advertisement)

Project Clerk ,Bangkok (VA01/2021)

Closing date: 26 January 2021 

PSP Officer, Bangkok (VA36/2020)

Closing date: 24 January 2021 (Re-Advertisement)

Assistant PSP IG Officer, Bangkok (VA38/2020)

Closing date: 24 January 2021 (Re-Advertisement)

PPH Associate, Bangkok (VA39/2020)

Closing date: 24 January 2021 (Re-Advertisement)

Senior PPH Assistant, Bangkok (VA33/2020)

Closing date: 22 January 2021 (Re-Advertisement)

PSP Outreach Associate,Bangkok (VA40/2020)

Closing date: 22 January 2021

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน:

Protection Intern, Bangkok (VA02/2021)

Closing date: 7 February 2021

RSD Intern, Bangkok (VA42/2020)

Closing date: 11 January 2021

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

“หากท่านต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นประกวดราคา โปรดระบุรายละเอียดรวมถึงเลขที่เอกสารอ้างอิงในหัวข้อที่ต้องการติดต่อ และส่งอีเมล์มาที่ [email protected]  เอกสารประกวดราคาที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือส่งมาหลังจากที่หมดเขตการยื่นประกวดราคาที่ระบุไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

และขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ในเอกสารประกวดราคาก่อนวันปิดรับเอกสารที่กำหนดไว้  โดยหลังจากวันปิดรับเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทำการเปิดเอกสารประกวดราคาและลงชื่อรับต่อหน้าพยานเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารจัดการด้านการจัดซื้อเป็นลำดับต่อไป

ผู้เสนอราคาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาได้ในทุกกรณี หากพ้นจากวันที่ปิดรับเอกสารแล้ว และผู้ยื่นประกวดราคาสามารถเพิกถอนการเข้าร่วมได้ก่อนวันปิดรับเอกสารประกวดราคาเท่านั้น  ทาง UNHCR ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือตกลงรับข้อเสนอมากกว่าหนึ่งบริษัทฯ โดย UNHCR จะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธการประกวดราคาใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยอีเมล์จะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประกวดราคาที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือกหลังจากกระบวนการตัดสินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

EXPRESSION OF INTEREST: EOI/RBAP/2020/002 FOR PHOTOGRAPHERS & VIDEOGRAPHERS

Closing date : 27 November 2020 – 23:59 hrs (Thailand Time)

RFQ_THA_2020_003 เพื่อการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซล

Please download documents here.

Closing date : 29 SEPTEMBER 2020 – 23:59 hrs (Thailand Time)

INVITATION TO BID FOR THE SUPPLY OF LIGHT VEHICLES No. ITB/THA/2020/001

Please download documents here.

Closing date : 18 SEPTEMBER 2020 – 23:59 hrs (Thailand Time)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ UNHCR ทั่วโลก

Global Opportunities