ติดตามข่าวสารล่าสุดและการทำงานในพื้นที่ของ UNHCR

บริจาค

ร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ UNHCR และการช่วยเหลือแก่เด็กๆ และครอบครัวผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

บริจาคตอนนี้

ร่วมงานกับเรา

ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UN Volunteers หรือร่วมเป็นอาสาสมัครออนไลน์ที่ Online Volunteer service.

ฝึกงานกับ UNHCR

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.unhcr.org/internships.html