การบริจาคเงิน วิธีการบริจาคที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) พึ่งพางบประมาณเกือบทั้งหมดจากเงินบริจาค เราจึงดำเนินงานด้านการระดมทุนตลอดทั้งปีเพื่อให้การทำงานด้านมนุษยธรรม และมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

วิกฤติผู้ลี้ภัยโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เงินบริจาคจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถมอบความคุ้มครอง และสามารถแปลเปลี่ยนเป็น ที่พักพิง น้ำดื่มที่สะอาด อาหาร การศึกษา และปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลกได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริจาคสนับสนุนการทำงาน

 

แคมเปญระดมทุนที่กำลังต้องการเงินบริจาค

จำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้นทำลายสถิติต่อเนื่องทำให้ UNHCR ต้องการงบประมาณจำนวนมากเพื่อมอบความคุ้มครองและมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในวิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลก หลายสถานการณ์เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ท่ามกลางความท้าทาย ขณะที่มีวิกฤตใหม่เกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การต่อสู้ที่ปะทุขึ้นใหม่ ภัยธรรมชาติรุนแรงที่ทำให้เกิดการพลัดถิ่นขนาดใหญ่และสร้างความสูญเสียจำนวนมาก

แคมเปญระดมทุนล่าสุดที่ท่านมีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคเงิน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบความคุ้มครองช่วยให้เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้รับอาหาร น้ำสะอาดและสิ่งของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

 

รับบริจาคเงิน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

ร่วมบริจาคเงินเพื่อต่อชีวิตให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

 

บริจาคเงิน ลดหย่อนภาษี

ร่วมบริจาคเงินในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราต้องวางแผนและทำงานอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นที่ใด UNHCR อยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความช่วยเหลือทันที
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ช่องทางการบริจาคเงินที่เป็นทางการของ UNHCR

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางการบริจาคที่เป็นทางการได้ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เลขที่บัญชี : 030-2-88804-3

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เลขที่บัญชี : 167-0-19574-0

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank) เลขที่บัญชี : 008-1-36212-9

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เลขที่บัญชี : 004-2-25859-6

  • การร่วมบริจาคผ่านการส่งข้อความ (SMS)
    บริจาค 30 บาท พิมพ์ 30 ส่งมาที่ 4642789
    บริจาค 99 บาท พิมพ์ 99 ส่งมาที่ 4141099
  • การบริจาคผ่านพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์
    เจ้าหน้าที่ของ UNHCR พร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคทางโทรศัพท์ เพื่อการบริจาคเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unhcr.org/th/tele-fundraising-activity
  • การร่วมบริจาคเงินผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนตามสถานที่ต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนของ UNHCR ได้ที่ https://www.unhcr.org/th/face-to-face-fundraising 

นอกจากนี้ บริษัท มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ยังสามารถร่วมสร้างความร่วมมือกับ UNHCR ระยะยาว เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 288 2880

สามารถดูรายละเอียดการทำงานด้านการระดมทุนของ UNHCR ได้ที่ https://www.unhcr.org/th/private-sector-partnerships

ประเภทการบริจาคเงินผ่าน UNHCR 

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ 2 ประเภทดังนี้

บริจาครายเดือน 

การบริจาคเงินแบบรายเดือน คือการมอบความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนการทำงานเพื่อมอบความคุ้มครอง ที่พักพิงที่ปลอดภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาแก่เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นจากสงครามในวันที่พวกเขายังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เป็นการมอบความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

โปรดพิจารณาร่วมบริจาคเงินแบบรายเดือนเพื่อสนับสนุนการมอบความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุก ๆ ด้าน ความช่วยเหลือจากคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ผู้ลี้ภัย

บริจาครายครั้ง

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินแบบรายครั้งเพิ่มเติม เพื่อมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

ร่วมบริจาคเงินตอนนี้

 

บริจาค

ข้อดีของการบริจาคผ่าน UNHCR โดยตรง

การทำงานของ UNHCR ครอบคลุมรอบด้าน เรามอบความคุ้มครอง ควบคู่ไปกับการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน การมอบปัจจัยสี่ ที่พักพิงที่ปลอดภัย สิ่งของบรรเทาทุกข์ การศึกษา การรักษาพยาบาลและการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำจากการสูญเสียให้กลุ่มเปราะบาง ไปจนถึงการหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

สามารถดูรายละเอียดการทำงานของ UNHCR ได้ที่: https://www.unhcr.org/th/what-we-do

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคเงิน

1. การบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือนคืออะไร และสำคัญอย่างไร?

การโอนเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องคือการที่คุณได้เป็น “ผู้ให้” ในทุก ๆ วัน เริ่มต้นเพียงวันละ 20 บาท หรือเทียบเท่ากับการมอบน้ำดื่มให้ครอบครัวที่สูญเสียทุกอย่างจากสงครามวันละ 2 ขวด ท่านสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยให้ได้รับความช่วยเหลือที่รอบด้าน ไม่เพียงแค่น้ำดื่มสะอาด แต่ท่านยังช่วยมอบ ที่พักพิง อาหาร ปัจจัยสี่ การศึกษา การรักษาพยาบาล การเยียวยาจิตใจ มอบความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาต้องลี้ภัย ไปจนถึงการหาทางออกที่ยั่งยืน 

ร่วมบริจาคเพื่อมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องได้ที่ www.unhcr.org/th

2. ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการบริจาคเงินผ่าน UNHCR และข้อมูลของฉันจะปลอดภัยเมื่อบริจาคเงินให้ UNHCR ?

เพื่อสร้างความมั่นใจ และเพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์ของเราปลอดภัยสูงสุด ระบบการบริจาคเงินของ UNHCR ประเทศไทย ได้รับการรับรอง โดยได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้บริจาคจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรฐานสากล 

UNHCR ขอข้อมูลของผู้บริจาคเพื่อรายงานการทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ด้วยความเมตตาของทุกท่าน

3. UNHCR นำเงินบริจาคไปใช้ในการทำงานอย่างไร?

UNHCR บริหารจัดการเงินบริจาคอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเราจัดส่งรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นด้วยเงินบริจาคของภาคเอกชน และผู้บริจาคในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.unhcr.org/th/what-we-do 

ทั้งนี้เงินทั้งหมด 100% จะถูกนำไปช่วยเหลือโดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4. การบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

การบริจาคยังไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ UNHCR อยู่ในระหว่างการดำเนินงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หากได้รับสถานะการลดหย่อนภาษี เราจะรีบแจ้งให้ผู้บริจาคทราบโดยเร็วที่สุด

UNHCR ขอขอบพระคุณทุกการช่วยเหลือ ซึ่งได้มอบแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงผู้ประสบภัย ตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

สรุปการบริจาคเงินกับ UNHCR เพื่อช่วยชีวิต

เงินบริจาคจากท่านคือ “ความหวัง” และ “โอกาส” ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ทุกบาท ทุกสตางค์ จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือที่จำเป็นและกำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยผู้บริจาคของ UNHCR จะได้รับรายงานการทำงานในพื้นที่ที่เกิดขึ้นได้ด้วยเงินบริจาคของท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใสและให้ท่านมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ท่านสามารถร่วมบริจาค และสามารถดูรายละเอียดการทำงานของเราได้ที่ www.unhcr.org/th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง LINE @UNHCRThailand