ผู้สนับสนุนพื้นที่สื่อสารองค์กรของ UNHCR

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา UNHCR ขอขอบคุณผู้สนับสนุนพื้นที่สื่อสารองค์กรของ UNHCR ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด , เดอะมอลล์ กรุ๊ป , ศูนย์การค้าสยามพารากอน , ศูนย์การค้าเมกาบางนา , แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ , บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน MOTOR EXPO , สมาคมสถาปนิกสยาม ผู้จัดงานสถาปนิก , บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมแบ่งปันและสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเสมอมาทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR ในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบและเข้าถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรงของ UNHCR ในประเทศไทยได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานระดับสากลและมีการดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี  เพื่อให้การทำงานด้านมนุษยธรรมในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติของUNHCR ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องผู้ลี้ภัยแก่บุคคลภายนอกได้มากที่สุด

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนพื้นที่เพื่อการสื่อสารองค์การแก่ UNHCR เพื่อการออกบูธประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมระดมทุน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5- 10 วัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

หากท่านสนใจสนับสนุนพื้นที่เพื่อการสื่อสารองค์กรแก่ UNHCR สามารถติดต่อ คุณอินทุอร เจ้าหน้าที่พื้นที่สื่อสารองค์กร ที่ [email protected]