Što radimo

U cijelom svijetu, na mnogo načina.

Osoblje UNHCR-a djeluje u oko 125 zemalja svijeta, od velikih gradova do udaljenih, nepristupačnih lokacija gdje izravno na terenu pomaže najugroženijim žrtvama raseljenosti. Uredi ove Agencije nalaze se u zemljama donatora širom svijeta i na lokacijama gdje izbjeglice pristižu, ostvarujući usku suradnju s vlastima kako bi se osiguralo poštivanje Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951.

U Republici Hrvatskoj Predstavništvo UNHCR-a ima sjedište u Zagrebu, a dva područna ureda nalaze se u Sisku i Kninu. Odgovornost ureda u Sisku proteže se na istočnu i zapadnu Slavoniju, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju, dok ured u Kninu podupire korisnike u Ličko-senjskoj županiji i čitavoj Dalmaciji. Osobe o kojima skrbi UNHCR u ostatku zemlje podržava Centralni ured u Zagrebu.

Djelatnici UNHCR-a skrbe i o osobama u prihvatnim centrima u Kutini, Zagrebu te u Prihvatnom centru za strance Ježevo. Na područjima koja nastanjuju romske zajednice i područjima koja su utvrđena kao prijelazi tražitelja azila, osoblje UNHCR-a podržava svoje provedbene partnere u pružanju pomoći njihovom korisnicima.

U Hrvatskoj UNHCR djeluje na razne načine. Neke od ključnih aktivnosti UNHCR-a u Hrvatskoj uključuju redovitu posjetu i praćenje kvalitete povratka, podršku i provođenje aktivnosti u suradnji s civilnim društvom u pružanju humanitarne i pravne pomoći, organizaciju radionica i organizaciju obuke za relevantne vlasti te suradnju s Vladom Republike Hrvatske u pronalaženju rješenja za pitanja nacionalne i regionalne raseljenosti. Zagovaranje i borba protiv ksenofobije i rasizma i promicanje tolerancije i suživota također imaju visoku važnost na popisu aktivnosti UNHCR-a, posebno na područjima mješovitih etničkih zajednica.