Pionirski alat za istraživanje

Refworld predstavlja vodeći izvor informacija potrebnih za donošenje kvalitetnih odluka o statusu izbjeglica. Sadrži ogromnu kolekciju izvješća i informacija koje se odnose na situacije u zemljama podrijetla, strateške dokumente i stajališta, i dokumente koji se odnose na međunarodne i nacionalne zakonske okvire. Informacije je pažljivo prikupila UNHCR-ova globalna mreža terenskih ureda, vlada, međunarodnih, regionalnih i nevladinih organizacija, akademskih institucija i pravosudnih tijela. Kad je uveden 1990., Refworld alat bio je dostupan samo u CD i DVD formatu. Ponovno je pokrenut 2007. kao inovativni alat dostupan na internetu. Jednostavan za korištenje i vrlo moćan, razvijen je unutar UNHCR-a s ciljem poštivanja najviših standarda i najboljih praksi suvremenog interneta. Refworld se osvježava na dnevnoj bazi i uključuje posebne informacije o temama relevantnim za UNHCR kao što su određivanje statusa izbjeglica, apatridnost, migracije, rodna ravnopravnost i ravnopravnost žena, interno raseljene osobe, preseljenje, dobrovoljni povratak i djeca.

Idite na Refworld stranicu

___________________

A Pioneering Research Tool

Refworld is the leading source of information necessary for taking quality decisions on refugee status. It contains a vast collection of reports and information relating to situations in countries of origin, policy documents and positions, and documents relating to international and national legal frameworks. The information has been carefully compiled from UNHCR’s global network of field offices, governments, international, regional and non-governmental organizations, academic institutions and judicial bodies. When introduced in the 1990s, Refworld was only available in CD-Rom and DVD formats. It was re-launched in 2007 as an innovative online tool. Easy to use and hugely powerful, it was developed in-house to meet the modern web’s highest standards and best practices. Refworld is updated daily and includes special features on topics of importance to UNHCR such as refugee status determination, statelessness, migration, gender equality and women, internally displaced people, resettlement, voluntary repatriation and children.

Go to the Refworld website