Bangkok

  9 – 15 ธันวาคม 2564

สถานที่: ศูนย์การค้าเมกาบางนา

จังหวัด: กรุงเทพ

 9 – 15 ธันวาคม 2564 

สถานที่: มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่

จังหวัด: กรุงเทพฯ

 18 – 19 ธันวาคม 2564

สถานที่: สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค

จังหวัด: กรุงเทพฯ

22 – 29 ธันวาคม 2564 

สถานที่: เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 

จังหวัด: ภูเก็ต

Road trip

 2  – 8 ธันวาคม 2564 

จังหวัด: กระบี่

17 – 28 ธันวาคม 2564 

จังหวัด: นครราชสีมา

  2 – 9 ธันวาคม 2564 

จังหวัด: เชียงใหม่

22 – 29 ธันวาคม 2564 

จังหวัด: ภูเก็ต

17  – 28 ธันวาคม 2564 

จังหวัด: สระบุรี

23  – 30 ตุลาคม 2564 

จังหวัด: สมุทรสงคราม