'UNHCR
;
© UNHCR

เจ้าหญิงซาร่า ซิด

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 UNHCR ได้ถวายตำแหน่งหนึ่งในผู้อุปถัมภ์ UNHCR แด่ เจ้าหญิงซาร่า ซิด แห่งประเทศจอร์แดน ด้วยความทุ่มเทในการทำงานเพื่ออุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือแม่และเด็กผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด
 

เจ้าหญิงซาร่า ซิด ทรงมุ่งเน้นในการให้ความสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพของหญิงสาว เด็กเล็ก และเด็กแรกเกิด ที่ตกอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยและต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางมาเป็นเวลานาน ท่านยังทรงให้เกียรติในการดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการให้คำปรึกษาต่อข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในด้านการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ การพลัดถิ่น และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย เจ้าหญิงซาร่า ซิด ได้เสด็จไปเยือนค่ายผู้ลี้ภัยในถิ่นทุรกันดารหลายแห่งเพื่อทำการตรวจสอบดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของแม่และเด็กแรกเกิดในค่ายผู้ลี้ภัย และร่วมยับยั้งปัญหาความรุนแรงทางเพศ

เจ้าหญิงซาร่า ซิด ได้ทรงจบการศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย เซ็นต์ โธมัส (University of St. Thomas) เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส และปริญญาโทจากหลักสูตรพัฒนศึกษาจาก วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน

เจ้าหญิงซาร่า ซิด ยังทรงกรุณาทุ่มเทพัฒนาดูแลความเป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพ และสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยกลุ่มเปราะบางเช่น ผู้หญิงและหญิงสาว เจ้าหญิงซาร่า ซิดยังทรงร่วมจัดตั้งองค์การ แด่ผู้หญิงและเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ทั่วโลก ในการส่งเสริมการพัฒนาปัญหาด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัยที่ต้องต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีบุตร เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และวัยรุ่น เป็นต้น

เจ้าหญิงซาร่า ซิด ยังทรงให้เกียรติในการดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดูแลกลุ่มผู้ลี้ภัยผู้หญิง ทรงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดูแลสิทธิมนุษยชนของประชากรเพศหญิงแห่งองค์การฮิวแมนไรตส์วอตช์ และยังทรงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการขององค์การส่งเสริมสุขภาพด้านมนุษยธรรมศูนย์จอนส์ฮอปกินส์

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหญิงซาร่า ซิด ในตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ ของ UNHCR นั้นครอบคลุมไปถึงการเผยแพร่ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของผู้ลี้ภัยระหว่าง UNHCR และ มุลนิธิ บิลล์ และเมลินดา เกตส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) ท่านยังให้ความกรุณาเผยแพร่ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวในที่ประชุมทั่วโลก ส่งผลให้ประชากรเข้าใจปัญหาของผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้น เจ้าหญิงซาร่า ซิดยังได้ทรงสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยผู้หญิงและบุตรที่ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง

เจ้าหญิงซาร่า ยังทรงกล่าวระหว่างพิธีถวายตำแหน่งจะจัดทำขึ้นที่สำนักงานใหญ่ UNHCR ที่เมืองเจนีวา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ว่า “เราควรให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ กลุ่มคนเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในกลุ่มแม่และเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

“แม่คือแกนหลักของสุขภาพที่แข็งแรงของลูก ครอบครัว ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพและความมั่นคง และควรได้รับการสนับสนุนหลักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง”

เจ้าหญิงซาร่า ซิด ยังทรงกล่าวว่าท่านจะมุ่งหน้าในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กทุกคนให้ได้รับความปลอดภัย “งานของเราจะจบสิ้นก็ต่อเมื่อผู้หญิง เด็กสาว และลูกของพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเจริญก้าวหน้า”