เกี่ยวกับความร่วมมือ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

พื้นที่สนับสนุน : ความร่วมมือในปัจจุบันมุ่งเน้นใน 4 ประเทศ ในแถบแอฟริกาตะวันออก ได้แก่ เอธิโอเปีย, เคนยา, รวันดาและยูกันดา

ตั้งแต่: พ.ศ. 2553 มูลนิธิอิเกียให้การสนับสนุนกิจกรรมของยูเอ็นเอชซีอาร์ใน 16 ประเทศ ได้แก่

อัฟกานิสถาน แอลจีเรีย บังคลาเทศ บูร์กินาฟาโซ ชาด เอธิโอเปีย เคนยา คีร์กีซสถาน จอร์แดน เลบานอน เนปาล ปากีสถาน รวันดา
ซูดาน ซีเรีย และตูนีเซีย

ยูเอ็นเอชซีอาร์และมูลนิธิอิเกียสร้างความร่วมมือที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความเปลี่ยนแปลงในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรและภาคเอกชน โดยเฉพาะการทำงานเพื่อเข้าถึงพลังงานสะอาด เศรษฐกิจและภาคการเงิน

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิอิเกีย ให้คำมั่นในการสมทบทุนร่วมบริจาคมูลค่า 6.2 พันล้านบาท  (198 million usd) ในรูปของเงินสมทบและสิ่งของแก่ยูเอ็นเอชซีอาร์ การทำงานร่วมกันได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทระดับโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกและช่วยเหลือเราในยามฉุกเฉิน ทำให้เรามองเห็นปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไข และให้โอกาสแก่ผู้ลี้ภัยในการมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

ความเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากมูลนิธิอีเกีย

  • ผู้ลี้ภัยและสมาชิกในชุมชนที่ให้ที่พักพิงหลายแสนคน ได้รับการพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • ลูกค้าและพนักงานของอิเกียหลายล้านคนตระหนักถึงการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์และผู้ลี้ภัย
  • การทำงานที่มุ่งเน้นให้ผู้ลี้ภัยสามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างความตื่นตัวทางมนุษยธรรมในหลายภาคส่วน