ปลายปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลจาก Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ระบุว่า ราว 45.7 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศเนื่องจากความขัดแย้ง ความรุนแรงหรือการถูกคุกคามสิทธิมนุษยชน

UNHCR อยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับให้พลัดถิ่นรวมไปถึง IDPs เราประสานงานและมอบความช่วยเหลือในสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าการมอบความคุ้มครองคือหัวใจในการทำงานเพื่อป้องกันการพลัดถิ่นที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้เรายังมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และทำงานเพื่อหาทางออกให้กับคนกลุ่มนี้