เกี่ยวกับความร่วมมือ

ตั้งแต่ : พ.ศ. 2549

พื้นที่สนับสนุน: ทั่วโลก

บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง/ยูนิโคล่ ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูเอ็นเอชซีอาร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยบริจาคเสื้อผ้ารีไซเคิลจำนวนมากแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยในปี พ.ศ. 2550

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายูนิโคล่ขยายความร่วมมือในอีกหลายด้าน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัยทั่วโลก

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เสื้อผ้ามากกว่า 30 ล้านชิ้น ได้ถูกส่งมอบสู่มือผู้ลี้ภัยในพื้นที่การทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศต่างๆ ถึง 48 ประเทศ  บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ยูนิโคล่ ยังได้บริจาคเงินจำนวน 375 ล้านบาท (12 Million USD) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์

ความร่วมมือระดับโลกระหว่างยูเอ็นเอชซีอาร์กับบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง/ยูนิโคล่ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่สามารถร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ลี้ภัย

ประเภทความช่วยเหลือ

 1. มอบเสื้อผ้าแก่บุคคลในความห่วงใยของยูเอ็นเอชซีอาร์และชุมชนที่ให้ที่พักพิง โดยเสื้อผ้าส่วนใหญ่มาจากลูกค้าของยูนิโคล่ และจียู
 2. สนับสนุนเงินช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สนับสนุนการศึกษาระดับประถมในทวีปเอเชีย และกองทุนช่วยเหลือเร่งด่วนในประเทศซูดานใต้ ประเทศมาลี และประเทศบังคลาเทศ
 3. มอบโอกาสการในการทำงานให้แก่ผู้ลี้ภัย ช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้
 4. การทำงานภาคสนามร่วมกันระหว่างพนักงานของฟาสต์ รีเทลลิ่ง และเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์
 5. สนับสนุนแคมเปญต่างๆ ของยูเอ็นเอชซีอาร์
 6. สนับสนุนการศึกษา และการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตผู้ลี้ภัย

 

ความเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง

 • เสื้อผ้ามากกว่า 30 ล้านชิ้น ถูกส่งมอบให้แก่ผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆกว่า 48 ประเทศ
 • ผู้ลี้ภัยมากกว่า 18,000 คน ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพและการใช้ชีวิต การสนับสนุนด้านการเงิน และ/หรือความช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองใน 5 ประเทศ ในทวีปเอเชีย
 • เด็ก ครู และผู้ปกครองจำนวน 40,000 คน ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการศึกษาชั้นประถมและมัธยมใน 4 ประเทศ ในทวีปเอเชีย  
 • ผู้ลี้ภัยจำนวน 121 คนได้รับการจ้างงานจากยูนิโคล่ใน 8 ประเทศ (63 คน ในประเทศญี่ปุ่น 28 คน ในประเทศฝรั่งเศส 11 คน ในประเทศเยอรมันนี 7 คน ในประเทศอิตาลี 3 คน ในประเทศเนเธอแลนด์ 2 คน ในประเทศสวีเดน 1 คน ในสหราชอาณาจักร และ 6 คน ในสหรัฐอเมริกา)
 • พนักงานจากฟาสต์ รีเทลลิ่ง กว่า 10 คน เข้าร่วมงานภาคสนามกับยูเอ็นเอชซีอาร์
 • นักเรียนเกือบ 200,000 คน ใน 1,887 โรงเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยจากพนักงานฟาสต์ รีเทลลิ่ง ในประเทศญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “The Power of Clothing Project”