Uz povećanje broja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj, osiguranje adekvatnih prijemnih kapaciteta igra važnu ulogu u strategiji UNHCR-a u zemlji. U uskoj suradnji s nevladinim organizacijama i vlastima, UNHCR pruža podršku tražiteljima azila u prihvatnim centrima kroz razne projekte pravne, psiho-socijalne i socijalne pomoći. UNHCR koristi dobno i spolno osjetljiv pristup prilikom kreiranja svojih intervencija i projekata u prihvatnim objektima, uz poseban naglasak na maloljetnike bez pratnje.

Nakon nekih prethodnih nedostataka i naknadne pozitivne reakcije vlasti, privremena prihvatilišta u Kutini i Zagrebu osiguravaju dovoljno prostora za tražitelje azila u trenutnim okolnostima priljeva. Ipak, UNHCR nastavlja lobirati za uspostavu stalnog i namjenski izgrađenog objekta za prihvat te zagovara odvojenost prihvatnih objekata za tražitelje azila koji su djeca bez pratnje.

___________________

Reception conditions

With the increase in the number of asylum seekers in the Republic of Croatia, ensuring adequate reception capacities play a major role in UNHCR strategy in the country. In close cooperation with NGOs and the authorities UNHCR supports asylum seekers in reception centres through various legal, psycho-social and community assistance projects. UNHCR uses the age and gender diversity mainstreaming policy in programmatic responses in reception facilities with a special focus on unaccompanied minors.

Following certain past shortcomings and subsequent positive reaction by the Government, the temporary Reception centres in Kutina and Zagreb hold sufficient asylum seekers spaces for current influxes. Nevertheless, UNHCR continues to lobby for the establishment of a permanent purpose-built reception facility and advocates for separate reception facilities for unaccompanied asylum seeking children.