Svake godine UNHCR organizira nekoliko posebnih događanja kojima obilježava i prepoznaje važnost izbjegličkih života i sudbina te doprinose onih koji su se posvetili njihovu pomaganju. Najznačajnija godišnja događanja UNHCR-a su Svjetski dan izbjeglica i Dan dodjele nagrade Nansen.

Svjetski dan izbjeglica

Prvi puta obilježen 2001., Svjetski dan izbjeglica obilježava se svake godine 20. lipnja. Deseci tisuća ljudi širom svijeta odvajaju vrijeme kako bi prepoznali i pozdravili postignuća prisilno raseljenih ljudi u cijelom svijetu. Godišnja komemoracija obilježava se različitim događanjima u više od 100 zemalja te uključuje vladine dužnosnike, humanitarne radnike, slavne osobe, civile i same prisilno raseljene osobe.

Nagrada Nansen

Ova godišnja nagrada nosi ime po velikom norveškom polarnom istraživaču Fridtjofu Nansenu kojeg je 1921. UN-ova prethodnica Liga naroda imenovala prvim Visokim povjerenikom za izbjeglice. Nagrada Nansen, koja se sastoji od medalje i 100.000 američkih dolara novčane nagrade, svake se godine u listopadu dodjeljuje osobi ili grupi za izvanredne zasluge u rješavanju izbjegličkih pitanja.

___________________

UNHCR Events

Every year, UNHCR holds several special events to recognize the lives of refugees and those who are dedicated to helping them. Our two blue riband events are World Refugee Day and the Nansen Refugee Award.

World Refugee Day

First marked in 2001, World Refugee Day is held every year on June 20. Tens of thousands of people around the world take time to recognize and applaud the contribution of forcibly displaced people throughout the world. The annual commemoration is marked by a variety of events in more than 100 countries, involving government officials, humanitarian aid workers, celebrities, civilians and the forcibly displaced themselves.

The Nansen Refugee Award

This annual award is named after the late great Norwegian polar explorer Fridtjof Nansen, who was appointed in 1921 by the UN’s predecessor, the League of Nations, to be the very first High Commissioner for Refugees. The Nansen Award, consisting of a medal and a US$100,000 monetary prize, is given out every year in October to a person or group for outstanding services in supporting refugee causes.