ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ทุกคนสมควรมีสิทธิ์เข้าถึงการเข้าถึงการรักษาเชื้อเอชไอวีและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากสงครามและความรุนแรง

การคุ้มครองบุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ที่ติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจรักษาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นสิทธิของทุกคนรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่น เพื่อเป็นการเคารพและคุ้มครองสิทธินี้ UNHCR ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อดำเนินการให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ การรักษาพยาบาล การดูแลและการสนับสนุน รวมถึงการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Antiretroviral Therapy หรือ ART)

ในประเทศไทย การทำงานของเรามุ่งเน้นการให้ความคุ้มครอง และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน UNHCR ทำงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม และมีคุณภาพ รวมถึงการเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่บุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ที่ติดเชื้อเอชไอวี

อ่านต่อ